ALUMNAMS

Mieli Medicinos fakulteto absolventai,

svarbi kiekvienos aukštosios mokyklos įvaizdžio dalis yra tos mokyklos absolventai - Alumnai. Medicinos fakultetas didžiuojasi savo auklėtiniais, sėkmingai žengiančiais pasirinktos profesijos keliu ir kviečia likti aktyviais akademinės bendruomenės nariais.

Idėja suburti Vilniaus universiteto absolventus pradėta įgyvendinti 2003 metais, įsteigus Alumnų sekciją Vilniaus universiteto Informacijos ir ryšių su visuomene skyriuje ir sukūrus absolventų duomenų bazę. Vėliau pradėjo kurtis atskirų fakultetų Alumnų draugijos. Veikia ir Medicinos fakulteto Alumnų draugija. Kiekvienam, užsiregistravusiam www.alumni.vu.lt puslapyje, teikiama aktuali informacija apie universitetą ir jame vykstančius renginius, nes mūsų Alma Mater yra ne tik mokslo ir studijų šventovė, bet ir aktyvaus kultūrinio gyvenimo, visuomeninės veiklos centras.

Brangūs Medicinos fakulteto absolventai, kviečiame Jus išlaikyti ryšius su savo grupės, kurso draugais, dėstytojais, raginame dalintis savo žiniomis ir patirtimi su studentais, dėstytojais, darbuotojais, kurti aktyviai veikiančią Medicinos fakulteto Alumnų draugiją.

Esate visada laukiami Jūsų Alma Mater!

Dekanas prof. (HP) dr. Algirdas Utkus

Daugiau sužinoti apie Medicinos fakultete ir Vilniaus universitete vykstančius renginius ar palaikyti aktyvų ryšį su fakultetu, galite savo katedroje (klinikoje ar institute). Taip pat galite kreiptis į Medicinos fakulteto dekanato administratorę:

Jonė Šavreska
Tel. +370 5 2398700
el.p.: jone [dot] savreska [at] mf [dot] vu [dot] lt

Alumnus - lot. alere - maitinti; perkeltine prasme “apšviestasis, mokslais pamaitintasis”.