09.3.3-LMT-K-712 „3D spausdintų darbinių dantų modelių tikslumo vertinimas in vitro“

Projekto vykdytojas - Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Odontologijos institutas.

Projekto vadovas - doc. Vygandas Rutkūnas.

Projekto pavadinimas -  “3D spausdintų darbinių dantų modelių tikslumo vertinimas in vitro”

Finansavimas – Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto “Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių pDotencialo didinimas” 09.3.3-LMT-K-712 priemonės “Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą”.

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2018 m. spalio 1d.; pabaiga - 2019m. kovo 31d.

Santrauka:

Šiuo projektu siekiama tobulinti Vilniaus universiteto Odontologijos instituto studentų gebėjimus bei mokslinę kompetenciją vertinant 3D spausdintų darbinių dantų modelių tikslumą in vitro. Studentai geriau supras, kokiais būdais matuojamas modelių tikslumas, kaip objektyviai įvertinti ar modelis tinkamas naudoti klinikinėje praktikoje bei ugdys studentų gebėjimus naudotis naujausiomis skaitmeninėmis technologijomis odontologijoje.Intraoraliniu skeneriu bus registruojamas atskaitinis gipsinis viršutinio žandikaulio dantų modelis ir šie skaitmeninio failo duomenys bus naudojami atspausdinti dantų modelio replikas 3D spausdintuvu. Nuskenavus gautąsias replikas bus atlikta turimų skaitmeninių failų superimpozicija ir analizuojamos trys dantų modelio savybės: dantų preparacijos kraštas, implantų analogų pozicija bei modelio dimensijos. Siakama objektyviai išmatuoti tokių spausdinimo faktorių, kaip padėties, anguliacijos, sluoksnio storio ar implanto analogo išorinio kontūro įtaką galutiniam modelio tikslumui.