Doktorantė Viktorija Kielaitė Turku universitete tobulino žinias ir įgūdžius

2018 m. gruodžio viduryje Turku universitete (Suomija) vykusiame dešimtame jubiliejiniame tarptautiniame simpoziume „Suteikime pacientams galimybę mokytis. Pacientų mokymo naujovių vizualizacija“ (angl. Empowering Patient Education (EPE) Visualizing the Innovations of Empowering Patient Education), VU MF Sveikatos mokslų instituto jaunesnioji asistentė, doktorantė Viktorija Kielaitė, pristatė savo elektroninį plakatą tema „Slaugytojo kompetencija ir paciento mokymas“ (angl. Nurse competence and patient empowerment). Elektroninio plakato tikslas buvo išskirti pagrindines slaugytojo kompetencijas, kurios labiausiai siejasi su paciento mokymu.

Pagrindinis šio simpoziumo tikslas - suteikti naujų žinių apie teorinių ir metodinių priemonių naudojimą, pacientų mokyme, vertinant tiek iš sveikatos priežiūros komandos narių, tiek iš organizacijų ir visuomenės perspektyvų.

Simpoziumas užbaigė 15 savaičių mokymo kursą „Galimybių mokytis suteikimas pacientams“ (angl. Empowering patient education EPE), kurį doktorantė taip pat sėkmingai įsisavino. Šio kurso metu  Viktorija Kielaitė gilino žinias, susijusias su pacientų mokymu. Mokymai tiesiogiai susisieja su doktorantės disertacijos tema „Profesinės slaugytojo kompetencijos sąsaja su slaugytojų, slaugos edukatorių ir pacientų vertinimu ir darantys įtaką veiksniai“.