ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas „Vilniaus universiteto gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimas“

2018 m. lapkričio 22 d. pasirašyta projekto ,,Vilniaus universiteto gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimas", finansuojamo iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas"įgyvendinimo priemonę ,,Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas", sutartis Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-06-0001.

Lietuvoje gydytojų kvalifikacijos tobulinimui šiuo metu skiriamas nepakankamas finansavimas. Projekto ,,Vilniaus universiteto gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimas"  įgyvendinimo metu bus sprendžiama ši problema.
Projekto tikslas užtikrinti Viniaus universiteto teikiamą neformaliojo ugdymo paslaugų kokybę bei pasiūlą gydytojams, tobulinant gydytojų kompetencijas bei kvalifikaciją.

VU kartu su partneriu VšĮ Vilniaus universiteto lignine Santaros klinikos, įgyvendinęs projektą, apmokys sveikatos paslaugas teikiančius gydytojus pagal mokymų programas, kurios bus parengtos, remiantis inovatyviausia ir pažangiausia pasauline praktika. Projekto įgyvendinimo metu mokymai bus vykdomi keturiose Lietuvos apskrityse Alytaus, Panevėžio, Utenos ir Vilniaus. Mokslinėse praktinėse konferencijose, stažuotėse ir seminaruose dalyvaus šių apskričių sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai.
VU kartu su partneriu, įgyvendinęs projektą, apmokys apie 3500 medicinos paslaugas teikiančių gydytojų.

Projekto biudžetas sudaro 4 478 660,00 eurų.

Projekto trukmė- 4 metai.