INFORMACIJA APIE VU MEDICINOS FAKULTETO DEKANO RINKIMŲ REZULTATUS

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto rinkimų komisija informuoja, kad 2017 metų rugsėjo 26 dieną vykusiame MF Tarybos posėdyje vyko fakulteto dekano rinkimai.

Posėdyje dalyvavo 20 tarybos narių iš 22.

Absoliučia balsų dauguma slaptu balsavimu pritarta šiuo metu dekano pareigas einančio prof. Algirdo Utkaus kandidatūrai – už jį balsavo 15 posėdyje dalyvavusių Tarybos narių.

Taigi, Medicinos fakulteto Taryba nusprendė, kad fakulteto dekanu antrai kadencijai išrenkamas prof. Algirdas Utkus.

 

VU Medicinos fakulteto Rinkimų komisijos pirmininkas                      doc. Arūnas Barkus

2017-09-27