Keičiasi Medicinos fakulteto struktūra

Šiuo metu Vilniaus universiteto Medicinos fakultete vyksta svarbūs ir reikšmingi pokyčiai, kuriais kviečiame domėtis visą bendruomenę.

Remiantis Vilniaus universiteto Senato 2017 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. S2017-4-6 keičiasi Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto struktūra. Patvirtinti Fakulteto nuostatai, kuriais remiantis įsteigti keturi stambūs šakiniai padaliniai Institutai: Biomedicinos mokslų institutas, Klinikinės medicinos institutas, Odontologijos institutas ir Sveikatos mokslų institutas. Iki šiol buvę Medicinos fakulteto padaliniai – klinikos, katedros ir centrai – tampa naujai įkurtų Institutų organizaciniais dariniais (žr. priedas nr. 1).

Institutams iki š. m. spalio 31 d. vadovaus laikinai paskirti šakinių akademinių padalinių vadovai – Institutų direktoriai:

  1. prof. habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė - Biomedicinos mokslų institutas;
  2. prof. habil. dr. Aleksandras Laucevičius - Klinikinės medicinos institutas;
  3. prof. dr. Vytautė Pečiulienė - Odontologijos institutas;
  4. prof. dr. Genė Šurkienė - Sveikatos mokslų institutas.

Iki aukščiau nurodytos datos turi būti išrinkti ir patvirtinti nuolatiniai Institutų direktoriai (toliau Direktoriai). Institutų Direktorius, Dekano teikimu tvirtins Medicinos fakulteto Taryba. Institutų viduje ir toliau veiks organizaciniai dariniai – klinikos, katedros ir centrai.

Š. m. birželio 25 d. baigiasi Medicinos fakulteto Dekano, prof. dr. Algirdo Utkaus, ir visų prodekanų (prof. dr. Vaivos Hendrixson, prof. dr. Vytauto Kasiulevičiaus, dr. Alekso Pikturnos, prof. dr. Rimanto Stuko,  prof. dr. Janinos Tutkuvienės) darbo sutartys. Vilniaus universiteto Rektoriaus įsakymu, Dekano ir prodekanų darbo sutartys pratęsiamos iki š. m. spalio 31 d.

Dekano rinkimus rengti planuojama 2017 m. rudenį.