Konkursas Džono ir Idos VALAUSKŲ FONDO stipendijai

Konkurso sąlygos: konkurse gali dalyvauti labai gerai besimokantys Medicinos fakulteto visų studijų programų studentai, kurie dar nėra gavę Valauskų fondo stipendijos ir studijuoja ne mažiau kaip penkis semestrus.

Kviečiame iki 2018 m. vasario mėn. 28 d. (imtinai) teikti prašymus leisti dalyvauti konkurse.

Prašymas rašomas Valauskų fondo valdybos vardu, prašyme reikia pateikti tokią informaciją:

- bendrą visų semestrų egzaminų aritmetinį ir svertinį vidurkius (tūkstantųjų tikslumu, pvz.: aritmetinis vidurkis - 9,859, o svertinis vidurkis – 9,848);

-   pastarųjų trijų semestrų egzaminų vidurkį;

- prašymo pabaigoje – vardas, pavardė, studijų programa, kursas, el. paštas, kontaktinis telefonas, prašymo data.

Prašymus galima siųsti el. paštu akademinių reikalų prodekanui Prof. Rimantui Stukui adresu rimantas.stukas [at] mf.vu.lt arba atnešti į MF Dekanatą (8.00-16.00 val.) iki 2018 m. vasario mėn. 28 d.

Premijos bus teikiamos per Kovo 11-sios iškilmes. Apie stipendijų teikimą pranešime, paaiškėjus konkurso rezultatams ir nutarus iškilmių datą.

 

Džono ir Idos Valauskų fondo valdyba

2018 02 07