Konkursas Sophie Ambroza stipendijai

DĖMESIO!

SOPHIE AMBROZA fondas skelbia Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentų mokslinių darbų ir jaunųjų mokslininkų (iki 35 m.) konkursą vienkartinei stipendijai laimėti

Konkurso sąlygos: konkurse gali dalyvauti dar negavę Sophie Ambroza stipendijos studentai ir jaunieji mokslininkai, aktyviai dirbantys mokslinį darbą bei turintys mokslinių publikacijų. Kandidatūras svarstys ir tvirtins Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Mokslo komitetas.

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto jaunųjų mokslininkų kandidatūros bus atrenkamos pagal Vilniaus universiteto publikacijų registrą.

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentus kviečiame iki 2018 m. vasario mėn. 28 d. teikti prašymus leisti dalyvauti konkurse. Pretendentai turi gerai mokytis (svertinis studijų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 7,50), aktyviai dirbti mokslinį darbą ir turėti mokslinių publikacijų. Prašymai rašomi Medicinos fakulteto Dekano (prof. dr. Algirdo Utkaus) vardu, prašyme būtina nurodyti:

  • svertinį visų semestrų studijų vidurkį;
  • mokslinių publikacijų sąrašą (žurnaluose, mokslinių darbų rinkiniuose ar studijose bei kt.), nurodant visus autorius eilės tvarka, straipsnio pavadinimą, leidinio pavadinimą, metus, numerį, puslapius (primename, kad tezės – tai ne mokslinis straipsnis);
  • informaciją apie dalyvavimą studentų mokslinėje veikloje – studentų mokslinės grupės pavadinimą ir padalinį; skaitytų pranešimų pavadinimus, konferencijų pavadinimus ir jų datas (ypač svarbios – tarptautinės konferencijos); nurodyti, ar buvo užimta prizinė vieta;
  • prašymo pabaigoje – vardas, pavardė, studijų programa, kursas, el.paštas, kontaktinis telefonas, prašymo data.

P.S. Prie prašymų būtina pridėti straipsnių kopijas. Skenuotus prašymus ir straipsnių PDF galima siųsti el. paštu VU MF studentų mokslinės veiklos kuratorei doc. Laurai Nedzinskienei arba atnešti jai į MF 211 kab. (8.30-17.00 val.) iki 2018 m. vasario mėn. 28 d.

Konkurse pirmiausia bus atsižvelgta į mokslinius straipsnius, skaitytus pranešimus, kitą mokslinę veiklą (esant tolygiai mokslinei veiklai – ir į studijų rezultatus). Premijos bus teikiamos per Kovo 11-sios iškilmes. 

Apie stipendijų teikimą pranešime paaiškėjus konkurso rezultatams ir nutarus iškilmių datą.

Sophie Ambroza fondas
2018 02 07