Kvietimas jaunosioms mokslininkėms teikti paraiškas „L'ORÉAL Baltic“ „Moterims moksle“ stipendijai gauti

Baltijos šalyse prasideda paraiškų, skirtų prestižinei „L'ORÉAL Baltic” „Moterims moksle“ stipendijai gauti, priėmimas. Penkiolikos metų sukakties Latvijoje ir trijų metų gyvavimo Estijoje ir Latvijoje proga pirmą kartą net septynios Baltijos šalių mokslininkės gaus 6 000 eurų stipendiją už jų indėlį į mokslą.

Stipendija skiriama moksliniams tyrimams gyvosios gamtos mokslų, aplinkosaugos, fizikos ir energetikos srityse. Atidžiai įvertinus jaunųjų mokslininkių darbą Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje, po vieną stipendiją kiekvienoje šalyje bus skirta daktaro laipsnį turinčioms mokslininkėms iki 40 metų. Be to, bus skirtos dvi stipendijos Latvijos ir po vieną Lietuvos bei Estijos doktoratūros studentėms iki 33 metų tam, kad būtų užbaigti gyvosios gamtos mokslų, aplinkosaugos, fizikos ir energetikos srities disertacijų tyrimai.

2019 m. sausio 30 d. – kovo 7 d. Baltijos šalių mokslininkės yra kviečiamos kreiptis dėl „Moterims moksle“ programos stipendijos ir užpildyti paraiškos formą „Moterims moksle“ interneto svetainėje www.forwomeninscience.com.

Kai prieš penkiolika metų buvo įsteigtos „L'ORÉAL Baltic” stipendijos Latvijoje, net 42 šios šalies mokslininkės buvo apdovanotos pinigine stipendija. 2017 metais pakvietus dalyvauti šiame konkurse Lietuvos ir Estijos mokslininkes, stipendijos buvo skirtos ir šių šalių nusipelniusioms mokslo atstovėms. Iš Lietuvos stipendijas yra gavusios dr. Giedrė Motuzaitė-Matuzevičiūtė Keen ir dr. Urtė Neniškytė.

„L'ORÉAL Baltic” stipendijų programa „Moterims moksle“ yra įgyvendinama bendradarbiaujant su Latvijos, Lietuvos ir Estijos mokslų akademijomis bei nacionalinėmis Lietuvos, Latvijos ir Estijos UNESCO komisijomis. Tai vienintelė programa remianti moteris mokslininkes Baltijos šalyse. Jos tikslas – skatinti Baltijos šalių jaunąsias mokslininkes plėtoti mokslinius tyrimus, padedančius siekti naujų tikslų ir sukurti pridėtinę vertę tiek mokslui, tiek visuomenei.

 

Papildoma informacija:
Karin Laar
L’Oreal Poland and Baltic HUB
Tel.: +372 5333 1232
El. p.: Karin [dot] LAAR [at] loreal [dot] com

Projekto pagrindinis tinklalapis www.fwis.fr