Medicinos fakultete apsilankę tarptautiniai ekspertai pasidalino medicinos edukologijos meno paslaptimis

Vilniaus universiteto (VU) Medicinos fakulteto dėstytojai gausiai dalyvavo medicinos edukologijos mokymuose, kuriuos vedė tarptautiniai ekspertai - prof. dr. Harm Peters (Vokietija) ir dr. Viktor Riklefs (Kazachstanas). Užsienio kolegų vizito metu buvo organizuoti ne tik interaktyvūs mokymai, bet ir specialus Medicinos studijų programos komiteto (SPK) posėdis skirtas tinklelio peržiūrai ir tobulinimui.

Prof. dr. Harm Peters - Charite atstovas, šiuo metu vadovaujantis Dieter Scheffner medicinos mokymo centrui, akademinę Fakulteto bendruomenę supažindino su pažangiu ir pasaulyje pripažintu kompetencijomis grįstų mokymu. Savo pranešime „Klinikiniai mokymo metodai – kompetencijomis grįstas medicinos mokymas“ svečias pabrėžė glaudų medicininės edukacijos ryšį su tobulėjančia sveikatos priežiūra. Mokymų metu buvo pristatytas kompetencijomis grįstas medicinos studijų modelis, vyko praktiniai užsiėmimai. „Didžiuojuosi, kad pagal išsilavinimą esu gydytojas ir visada juo liksiu, nepaisant to, kad jau daug metų mokau kitus, – prisistatydamas kalbėjo prof. dr. Harm Peters. – Savo profesijos mokiausi pagal puikius klasikinės edukologijos standartus. Tačiau laikai keičiasi. Ir mes turime mokyti savo studentus naujai, atsižvelgdami į visus šiuolaikinio pasaulio keliamus iššūkius, į naujus reikalavimus mediko profesijai“.  Pasak Profesoriaus, vienas pagrindinių medicinos mokymo reformos tikslų – efektyvus praktinių įgūdžių tobulinimas, kuris leistų rengti kvalifikuotus ateities specialistus. „Gydytojas šiuolaikiniame pasaulyje – tai medicinos ekspertas, profesionalas, tyrėjas, vadybininkas, sveikatos advokatas, mokslininkas, turintis puikių komunikacijos įgūdžių ir sugebantis bendradarbiauti. Visos šios kompetencijos yra glaudžiai susijusios. Mokėjimas jas derinti ir ugdyti yra menas“, – teigė dr. Harm Peters. 

„Per vieną dieną netapsime geresniais dėstytojais, tačiau tiek pakanka suprasti, kad pasaulyje yra pažangesnių mokymo metodų, į kuriuo galima lygiuotis. Mokymai skatina plėsti žinių lauką ir suteikia noro atsisveikinti su pasenusiais standartais, lygiuotis į laikmečio diktuojamas mokymo tendencijas“, - išėjęs iš mokymų mintimis dalinosi prof. Algirdas Utkus.  „Žmonės išgirdo, suvokė, kad galima dirbti kitaip. Akys atsivėrė – dabar reikia keistis. Džiaugiuosi, kad į mokymus atėjo profesoriai, padalinių vadovai – tie, kurie diktuoja „madas“ ir gali savo pavyzdžiu vykdyti pokyčius“, - dekanui antrino prof. Vaiva Hendrixson, kurios iniciatyva ir buvo organizuoti šie mokymai. „Ypatingai svarbus buvo ekspertų susitikimas su medicinos SPK nariais. Svarbus ne todėl, kad sužinojome savo tinklelio minusus, bet todėl kad buvome supažindinti su geraisiais pavyzdžiais ir galimybėmis“, - pasakojo prodekanė.

Antrojo svečio, Karagandos valstybinio medicinos universiteto (KVMU) studijų prorektoriaus dr. Viktor Riklefs, pranešime - „Virtualūs pacientai, simuliacinės technologijos ir probleminis mokymas – veiksniai skatinantys klinikinius sprendimų priėmimo įgūdžius“ - buvo pristatyti specifiniai šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis paremto medicinos mokymo metodai. Prorektorius yra prie KVMU veikiančio Simuliacinio centro vadovas. „Tradicinį medicinos mokymą, palaipsniui keičia probleminis mokymas, – teigė dr. Viktor Riklefs. –  Būtent šis mokymas suteikia būsimiems gydytojams savarankiškos sprendimo paieškos ir atradimo džiaugsmą, ir kas svarbiausia – skatina jų kūrybinį aktyvumą“. Simuliaciniame centre būsimi medikai turi galimybę virtualiai nagrinėti įvairius pacientų sveikatos sutrikimų atvejus. Kelis kartus į savaitę po kelias valandas 5-10 studentų grupė su dėstytoju nagrinėja skirtingus virtualių pacientų sveikatos istorijų scenarijus. Kartu jie aptaria detales, iškelia hipotezes. Po to namuose vyksta jų savarankiškas darbas su papildoma medžiaga. Kitame susitikime vėl kartu apibendrinamos išvados, diskutuojama. Dėstytojas visame šiame procese atlieka tik „gido“, patarėjo, pagalbininko vaidmenį. Šis specifine mokymosi technika grįstas medicinos mokymas yra labai populiarus ne tik Kazachstane, bet ir visame pasaulyje“.  Mokymuose dalyvavusiems dėstytojams buvo suteikta galimybė prisijungti prie KVMU Simuliacinio centro svetainės ir atlikti praktines užduotis.

Tokio pobūdžio praktinė patirtis leido Medicinos fakulteto dėstytojams geriau suprasti Simuliacinio mokymo esmę ir naudą. „Santaros“ slėnyje jau šiais metais numatyta Medicinos fakulteto plėtra, planuojama, kad naujai statomame Mokslo centre bus įkurtas ir Simuliacinis centras. „Iš ES projekto lėšų jau dabar bus perkami simuliatoriai, kurie, neabejotinai, suteiks medicinos studijoms pridėtinę vertę“, - pasakojo dekanas. „Kuo daugiau girdėsime gerosios patirties pavyzdžių, tuo geriau susikursime savo aplinką“.

Panašūs profesinės kvalifikacijos kėlimo mokymai, supažindinantys su pažangiausiomis pasaulyje medicininės edukacijos naujovėmis, bus tęsiami ir toliau. Šiuo metu Medicinos fakulteto administracija jau yra numačiusi dar dviejų medicinos edukologijos ekspertų vizitus. Tikimasi, kad jau šį pavasarį su kelių dienų vizitais atvyks Lodzės Medicinos universiteto („Medical university of Lodz“) profesorius dr. Janusz Janczukowicz (Lenkija) ir Čikagos medicinos mokyklos (Chicago Medical School) profesorė Nutan Vaidya (JAV).

Nuotraukoje iš kairės: prof. Algirdas Utkus, prof. Vaiva Hendrixson, dr. Victor Riklefs, prof. Harm Peters.