Medicinos fakultete pagerbtas transplantacijos Lietuvoje pradininko – Vytauto Kleizos – atminimas

Vilniaus universiteto (VU) Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra su Lietuvos medicinos biblioteka organizavo mokslinę – praktinę konferenciją „Lietuvos sveikatos apsaugos raida“, skirtą Vytauto Antano Kleizos, žmogaus, palikusio ryškų pėdsaką Lietuvos medicinos istorijoje, 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Konferenciją moderavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Olekas ir gydytojas Povilas Rimkus. Sveikimo žodžius tarė ir pranešimus skaitė Europos Sąjungos komisaras, atsakingas už sveikatą ir maisto saugą, Vytenis Povilas Andriukaitis, LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto narys Antanas Vinkus, kiti šalies sveikatos sistemos, Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos, VU atstovai. Prisiminimais apie išskirtinę asmenybę dalijosi Vytauto Antano Kleizos šeimos nariai, jo buvę bendražygiai, mokiniai, kolegos, jį pažinoję žmonės.

„Pagerbiame žmogų, kuris visą gyvenimą kūrė tai, ką mes dabar vadiname mūsų nacionaliniu turtu – sveikatą“, – konferenciją pradėjo Europos Komisaras Vytenis Povilas Andriukaitis. Jau dešimt metų, kaip docento Vytauto Antano Kleizos nėra, tačiau jo nuveikti darbai – įrašyti į Lietuvos sveikatos apsaugos pasiekimų „aukso fondą“. 2019 m. sausio 30 dieną jam būtų sukakę 100 metų. Ta proga grupė žinomų šalies sveikatos apsaugos profesionalų: Gediminas Rimdeika ir Povilas Rimkus, Algimantas Blažys, Antanas Vinkus, Albinas Mastauskas kartu su V. A. Kleizos šeima išleido šioje VU konferencijoje pirmą kartą pristatytą knygą „Vytautas Kleiza – dviejų dešimtmečių ministras“. Joje surinkti atsiminimai žmonių, kuriems teko laimė savo kelyje sutikti šį unikalaus talento mokytoją, gydytoją, ministrą, draugą, tėvą ir senelį.

„Nepamiršta, kad V. Kleiza buvo ilgametis sveikatos apsaugos ministras (1960-1980) ir gydytojas chirurgas (po ministro darbo dienos nuolat skubėjęs į neatlygintiną budėjimą operacinėje), kuris dėl pacientų darė viską, ką galėjo, – teigė knygos autoriai. – Tai buvo žmogus iš didžiosios raidės savo atsidavimu darbui ir pacientams“. Jis buvo inkstų transplantacijos „tėvas“ Lietuvoje. Jam būnant sveikatos apsaugos ministru buvo suprojektuotos ir pastatytos Lietuvos gydymo įstaigos, išugdyti kvalifikuoti specialistai. Pats V. Kleiza savo darbą apibūdino tokiais žodžiais: „Daug pasitenkinimo man atnešė šis darbas, t. y. tarnystė ligoniui ir galiu drąsiai pasakyti – ši profesija yra mano laimės talismanas. Mums turi rūpėti, kad žmogus būtų sveikas, žvalus ir darbingas – tai yra LAIMINGAS“.

VU konferencijoje pristatyti pranešimai apie doc. V. A. Kleizos  – LR Seimo nario Antano Vinkaus pavadinto „mūsų tautos dora, protu ir dvasia“ – gyvenimą ir profesinę veiklą. Apie jo asmenybės įtaką šiuolaikinei sveikatos sistemai, apie transplantologijos ir organų donorystės Lietuvoje ištakas, dabartį ir ateities perspektyvas. Šalies gydymo įstaigų – LSMU ligoninės Kauno klinikų ir VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės vadovai, VšĮ Respublikinės  Šiaulių ligoninės atstovė kalbėjo apie „senosios naujosios vadybos“ keliamus iššūkius ir laimėjimus.

VU Medicinos fakulteto dekanas, prof. A. Utkus konferencijos dalyviams pristatė Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto pasiekimus ilgiausiai Lietuvos sveikatos apsaugos istorijoje dirbusio „sisteminio mąstymo“ ministro laikotarpiu. „XX amžiaus 7-9 dešimtmečiai Lietuvos ir Vilniaus istorijoje pasižymėjo gana plačių skirtingų įvykių spektru. Politinė situacija buvo įtempta, tačiau vyko teigiami pokyčiai kultūroje, mene ir medicinoje. Ir didžiulis vaidmuo šiame pažangos procese teko vienam ryškiausių to meto žmogui – docentui Vytautui Kleizai“, – teigė dekanas. Pasak profesoriaus, keitėsi Medicinos fakulteto veidas, įsteigtas Gydytojų tobulinimosi fakultetas, internatūra, įkurta vakarinio skyriaus pediatrijos specialybė. Medicinos mokslo pažanga leido išgydyti iki tol neįveikiamas ligas. Buvo aiškiai suvokiama prevencijos reikšmė, juntama klinikinės medicinos pažanga. 1954 m. atlikta pirmoji sėkminga inkstų persodinimo operacija pasaulyje. 1974 m. V. A. Kleizos atlikta pirmoji inkstų transplantacija Lietuvoje. 1987 m. A. Marcinkevičius atliko pirmąją mūsų šalyje širdies persodinimo operaciją. Vyko ir kiti svarbūs pokyčiai medicinos moksle ir praktikoje, formavosi šalies sveikatos sistema.

„Mums yra didelė garbė ir malonumas prisiminti docentą Vytautą Kleizą būtent čia, Medicinos fakultete, – pabrėžė dekanas. – Simboliška, kad žmogaus, savo gyvenimą atidavusio šalies medicinai, sveikatai ir gerovei, garbinga 100-o metų sukaktis sutampa su šiais metais minimu Vilniaus universiteto 440 metų jubiliejumi“. 

Konferenciją vainikavo Vytautą Kleizą artimai pažinojusių žmonių šilti pasakojimai ir prisiminimai. Renginio organizatoriai ir dalyviai vieningai sutarė ir toliau tęsti šią garbingą minėjimo tradiciją, nes pasak LR Seimo nario J. Oleko: „Vytauto Kleizos pradėtos reikšmingos pertvarkos aktualios ir šiandien. O atmintis apie žmogų gyva, kol tęsiami jo darbai“.