Nauja knyga! “Tarnauta mokslui ir gimtajam kraštui. Mediką antropologą profesorių Gintautą Česnį prisimenant”

Medicinos fakultetas rekomenduoja susipažinti su ilgai laukta knyga - “Tarnauta mokslui ir gimtajam kraštui. Mediką antropologą profesorių Gintautą Česnį prisimenant” - skirta pagerbti iškilų gydytoją, dėstytoją, mokslininką, dekaną ir visuomenininką. Knygos sudarytojas, Gintauto Česnio brolis, taip pat profesorius Antanas Česnys. Knygą išleido „Diemedžio“ leidykla. Dabartinio dekano prof. Algirdo Utkaus iniciatyva, knygos „gimimą“ parėmė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas.

“Vartau dar spaustuvės dažais kvepiančią "Diemedžio" leidyklos išleistą knygą, skirtą mokslininkui, pedagogui, visuomenininkui profesoriui Gintautui Česniui. Tariu nuoširdų ačiū knygos sudarytojui - prof. Antanui Česniui ir visiems apžvalginių straipsnių autoriams. Manau, kad šis leidinys pati gražiausia dovana medikų ir visai akademinei bendruomenei minint Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmetį”, - savo Facebook paskyroje parašė MF dekanas prof. Algirdas Utkus.

Ši knyga – tai profesoriaus bendradarbių, studentų, mokslo draugų, giminių ir bičiulių prisiminimų, apimančių ne tik jo brandos laikotarpį, bet ir vaikystės, paauglystės, mokslo ir studijų metus, rinkinys. Knygoje savo atsiminimais apie Profesorių dalinasi Medicinos fakulteto bendruomenės nariai: prof. Zita Aušrelė Kučinskienė, prof. Janina Tutkuvienė, prof. Vaidutis Kučinskas, prof. Kęstutis Vitkus, prof. Irena Balčiūnienė, doc. Dalia  Triponienė, prof. Giedrius Uždavinys ir kt. Įvadą leidiniui parašė prof. Algirdas Utkus. „Medicinos fakultetas G. Česniui buvo ne tik darbo vieta, bet ir antrieji namai: čia jis GYVENO – dėstė, kūrė, vadovavo, bendravo, atiduodamas visą save. Čia buvo jo gyvenimo pradžia ir pabaiga“, - rašė dekanas. Publikuotuose rašiniuose išryškėja neeilinė Gintauto Česnio, kaip plačios erudicijos mokslininko, piliečio ir patrioto, daug jėgų skyrusio gimtajam kraštui, asmenybė.

Knygoje taip pat pateikiama keletas įdomesnių ir vertingesnių paties profesoriaus rašinių ir pasisakymų. Tarp jų paminėtini tekstai, kuriuose apžvelgiamos nepelnytai primirštos arba visai nežinomos mūsų tautos iškilių žmonių veiklos sritys, dalinamasi prisiminimais apie pasaulinio garso lietuvių kilmės mokslininkę M. Gimbutienę, įspūdžiais, patirtais ieškant Sibiro tremtinių.

Dėmesio verti ir mokslo populiarinimo rašiniai apie lietuvių antropologinį tipą, žmonių rases, senuosius Vilniaus gyventojus.

Jau nuo rudens knygą bus galima pasiskolinti iš MF bibliotekos!

 

Informaciją parengė Lina Kocienė

Nuotrauka Gabrielės Budnikaitės