“Pasakos” stovykloje gimsta viltis!

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ stovyklos organizatoriai dėkoja VU Medicinos fakulteto dėstytojui dr. Donatui Ausčiui ir studentėms Viltei Elenai Jonynaitei ir Odetai Drungėlaitei už geranorišką darbą, stiprybę ir ištvermę savanoriaujant Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykloje „Pasaka“.

Pasak bendrijos vadovės Danos Migaliovos, „liepos 16-27 d. Klaipėdos rajono Kukuliškių kaime susirinko virš 270 žmonių iš visos Lietuvos. Dalyvauti buvo kviečiamos tos šeimos, kurioms kasdienė kompleksinė pagalba yra sunkiai prieinama. Veiklos stovykloje buvo organizuojamos atsižvelgiant į sutrikusio intelekto asmenų neįgalumo lygį bei specialiuosius jų poreikius. Siekiant įtraukti visus atvykusius, programoje netrūko įvairių užsiėmimų, skirtų ne tik neįgaliesiems, bet ir jų artimiesiems“.

Medicinos fakulteto bendruomenės nariai, pasak asociacijos vadovės, nuoširdžiai ir atsakingai dirbo su sutrikusio intelekto asmenimis bei aktyviai dalyvavo organizuojant renginius, talkino įvairiose organizacinėse veiklose, geranoriškai teikė pagalbą  neįgaliesiems ir jų šeimos nariams.

Džiaugiamės savo aplinkoje turėdami kolegų ir bendramokslių, kurie dosniai dalina savo žinias, laiką, gerumą, atjautą ir viltį tiems, kuriems labiausiai jos reikia!

 

Informaciją parengė Lina Kocienė

Nuotrauka iš "Vilties" archyvo.