Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal poveiklę ,,Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestrų metu"

Paskelbtas kvietimas Nr. 10 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal poveiklę ,,Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestrų metu" Nr.09.3.3-LMT-K-712-10

Projektai bus finansuojami iš Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinių fondų.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 2840 eurų.

Paraiškas galima teikti iki 2018 m. liepos 20 d.

Projektų finansavimo tikslas- tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją, vykdant praktinę mokslinę veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės komunikacijos bei tinklaveikos kūrimąsi bei plėtrą.

Daugiau informacijos