Prof. Algirdas Utkus: Neieškosime lengviausio sprendimo, ieškosime – protingiausio!

Įsibėgėjus šalyje vykdomai aukštojo mokslo reformai, planuojama, kad Šiaulių universitetas (ŠU) įsilies į Vilniaus universitetą (VU). Poreikį priimti šį sprendimą mato abi pusės, sprendime įžvelgiančios galimybę aukštojo mokslo kokybės kilimui.

Remiantis šios reformos planais, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto (VU MF) dekanas prof. dr. Algirdas Utkaus pirmąją žiemos dieną iniciavo susitikimą su Šiaulių universiteto Ugdymo mokslo ir socialinės gerovės fakulteto dekane doc. dr. Erika Masiliauskiene ir jos komanda. Susitikime buvo pasidalinta studijų organizavimo patirtimis, aptartos vykdomos programos, ieškota bendradarbiavimo galimybių ateities perspektyvoje. Posėdžio metu buvo išskirtos trys potencialios bendros veiklos kryptys:

  • Kalbos terapijos studijų programos organizavimas;

ŠU Specialiosios pedagogikos katedros vedėja doc. dr. Lina Miltenienė pristatė dabartinį logopedų parengimo procesą ir akcentavo, kad medicininių žinių būsimieji specialistai gauna nepakankamai. Norint tobulinti jų kvalifikaciją, svarstytina galimybė organizuoti Kalbos terapijos magistro studijas bendradarbiaujant su Medicinos fakultetu. Bendrai su VU MF Sveikatos instituto direktore prof. dr. Natalja Fatkulina buvo nutarta surengti atskirą susitikimą šiam klausimui aptarti.

  • Reabilitacijos magistro ir Visuomenės sveikatos bakalauro studijų programų aptarimas;

ŠU Sveikatos ir socialinės gerovės katedros vedėja prof. dr. Liuda Radzevičienė pristatė Kineziterapijos ir Visuomenės sveikatos studijų programas bei aptarė jas su MF Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos katedros vadovu prof. dr. Juozu Raistenskiu ir Visuomenės sveikatos katedros vadovu prof. dr. Rimantu Stuku. Bendru sutarimu nuspręsta, šiuos klausimus detaliau nagrinėti kito susitiko metu.

  • Optometrijos magistro studijų programos kūrimas;

Šiaulių universitetas šiuo metu rengia fizikos bakalaurus, tačiau nuo 2017 m. rugsėjo 29 d. optometrija priskirta prie biomedicinos studijų programų sąrašo. Taigi, šią programą reikėtų nukreipti į sveikatos mokslų kategoriją. Šiaulių universitetas turi stiprią fizikinę mokymo bazę, tad iš Medicinos fakulteto tikimasi paramos medicininės dalies rengimui.

            Po įtemptų diskusijų, prof. Algirdas Utkus padėkojo svečių delegacijai už patektas mintis ir vizijas bei akcentavo, kad ateityje laukia dideli darbai: „Neieškosime lengviausio sprendimo, ieškosime – protingiausio. Džiugu, kad visi esame atviri diskusijai ir, tikiu, sukursime kažką naujo“.

 

Informaciją parengė Lina Kocienė