Projektas “2 tipo miokardo infarkto diagnostikos optimizavimas ir gydymo strategijos sukūrimas”

Projekto vykdytojas – Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Klinikinės medicinos institutas.

Projekto vadovas – Prof. Joseph Alpert

Projekto pavadinimas – „2 tipo miokardo infarkto diagnostikos optimizavimas ir gydymo strategijos sukūrimas“

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2018 m. sausio 8 d.; pabaiga – 2022 sausio 7 d.

Santrauka:

Miokardo infarktas – pagrindinė mirties priežastis daugelyje pasaulio šalių. Iš penkių miokardo infarkto tipų, klinikinėje praktikoje dažniausiai sutinkami 1 ir 2 tipai. 1 tipo miokardo infarktas, vadinamas klasikiniu miokardo infarktu,  diagnozuojamas ir gydomas remiantis aiškiomis ir klinikinių tyrimų pagrįstomis Amerikos širdies asociacijos ir Europos kardiologų draugijos gairėmis. Apie 2 tipo miokardo infarkto diagnostiką, etiologinius faktorius ir gydymą trūksta duomenų, atliktos tik stebėsenos studijos ir nėra publikuotų randomizuotų tyrimųm. Taip pat nėra konkrečių diagnostikos ir gydymo gairių. Dėl šių priežasčių nukenčia pacientų, sergančių 2 tipo miokardo infarktu diagnostika, iki šiol nėra suformuotos aiškios gydymo taktikos. 2 tipo miokardo infarktu sergančių pacientų mirštamumas didesnis, nei sergančių 1 tipo miokardo infarktu. Šio tyrimo tikslas - įvertinti etiologinius miokardo pažeidimo mechanizmus ir terapinių gydimo strategijų įvairovę pacientams sergantiems 2 tipo miokardo infarktu. Atliekamas prospektyvinis tyrimas įtraukiant 150 pacientų sergančių 2 tipo miokardo infarktu. Pacientams atliekamas išsamus klinikinis, laboratorinis ir instrumentinis ištyrimas, taikomi naujausi biožymenų tyrimai ir moderni instrumentinė analizė (širdies magnetinio rezonanso, mikrocirkuliacijos invazinis ir neinvazinis išytyrimas). Papildomai atliekama retrospektyvinė II tipo miokardo infarktu sergančių pacientų, nuo 2010 iki 2017 metų gydytų Vilniaus Universiteto ligoninės Santaros klinikose, analizė. Šiuo tyrimu siekama išsiaiškinti 2 tipo miokardo infarkto etiologinius faktorius, naujų biožymenų pritaikymą klinikinėje praktikoje, skirtingų gydymo strategijų efektyvumą. Tyrimo rezultatai suteiks naujos informacijos, padėsiančios tobulinti 2 tipo miokardo infarkto diagnostiką, gydymo galimybes, gerenti pacientų išgyvenamumą ir gyvenimo kokybę.

Mokslinis projektas (MP) yra prospektyvinis ir retrospketyvinis, atviras, įvykio sąlygojamas, tyrimas vykdomas Santaros klinikų centre (Lietuva). Į mokslinio tyrimo prospektyvinę dalį planuojama įtraukti 100-150 paceintų kuriems nustatytas II tipo miokardo infarktas be vainikinių arterijų obstrukcijos  (angl. myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries – toliau MINOCA).. Tyrime dalyvaujantys pacientai bus suskirstyti į dvi grupes pagal skiriamą gydymą - vienai pacientų grupei bus taikomas optimalus ūminio miokardo infarkto gydymas, kitai grupei – miokardo infarktą sukėlusios priežasties gydymas. Papildomai retrospektyviai taip pat bus analizuojama pacientų persirgusių MINOCA  ir gydytų Vilniaus Universiteto ligoninės Santaros klinikose nuo 2010 iki 2017 metų gydymo taktika ir išeitys.

MP pagrindinis tikslas Įvertinti etiologinius miokardo pažeidimo mechanizmus ir terapinių gydimo strategijų įvairovę pacientmas sergantiems miokardo infarktu be vainikinių arterijų obstrukcijos (MINOCA)

MP uždaviniai

1) Įvertinti funkcinius ir morfologinius miokardo pakitimus pacientams su MINOCA;

2) Įvertinti MINOCA paplitimą ir prognostinę reikšmę (mirtingumą ir didžiuosius kardiovaskulinius įvykius (angl. major adverse cardiac events - MACE);

3) Įvertinti tradicinio ūminio miokardo gydymo strategiją (betaadrenoblokatoriai, angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai, angiotenzino receptorių blokatoriai, kalcio kanalų blokatoriai, statinai, antiagregantai) pacientams su MINOCA;

4) Ištirti diagnostinę ir prognostinę biožymenų reikšmę (sST2, BNP, cTnI, CRB, kopeptino, prokalcitonino, MR-proADM, galektino-3) pacientams su MINOCA;

5) Įvertinti MINOCA reikšmę pacientų sveikatai, gyvenimo kokybei ir depresijos vystymuisi;

6) Įvertinti miokardo ir sisteminės mikrocirkuliacijos reikšmę ir jos poveikį ilgalaikiams rezultatams pacientams su MINOCA;

7) Įvertinti hospitalinį mirštamumą ir mirtis dėl visų priežasčių po 1, 6 ir 12 mėnesių;

8) Nustatyti pakartotinės hospitalizacijos priežastis po 1, 6 bei 12 mėnesių;

9) Įvertinti kreatinkinazės, kreatinkinazės-MB izofermento ir didelio jautrumo troponino koncentracijas hospitalizacijos metu;

10) Nustatyti gyvenimo kokybės lygį po 6 ir 12 mėnesių naudojant Euroqol 5D (EQ-5D) klausimyną (www.euroqol.org).

11) Kelti mokslinių tyrėjų kvalifikaciją.

Rezultatas:

2 straipsniai žurnaluose, įtrauktuose į Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazę, bei 1 metodinės rekomendacijos; 2 pranešimai tarptautinėse konferencijose.

Projekto vykdytojai:

Prof. Joseph Alpert (Projekto vadovas), Julija Kurilova (Projekto administratorė), Renata Daunoravičiūtė (Projekto finansininkė),  Qin Chen,  Aleksandras Laucevičius,  Kęstutis Ručinskas, Rokas Šerpytis, Žaneta Petrulionienė, Nomeda Valevičienė, Sigita Glaveckaitė,  Robertas Stasys Samalavičius, Arvydas Baranauskas, Andrius Berūkštis, Eglė Butkutė, Urtrė Gargalskaitė, Mindaugas Lizaitis,                                

Daugiau informacijos suteiks: Rokas Šerpytis, tel. +37061089860.