Projektas" Miokardo struktūrinių pokyčių nustatymas ir jų prognostinės vertės įvertinimas pacientams, sergantiems didelio laipsnio aortos vožtuvo angos stenoze

Projekto vykdytojas – Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Klinikinės medicinos institutas

Projekto vadovas – Prof. Peter Sogaard

Projekto pavadinimas – Miokardo struktūrinių pokyčių nustatymas ir jų prognostinės vertės įvertinimas pacientams, sergantiems didelio laipsnio aortos vožtuvo angos stenoze

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2018 m. sausio 8 d.; pabaiga – 2022 sausio 7 d.

Santrauka:

Širdies ir kraujagyslių ligos yra pagrindinė mirštamumo ir sergamumo priežastis išsivysčiusiose šalyse. Šių ligų dažnis didėja senstant populiacijai. Sklerodegeneracinės kilmės aortos vožtuvo angos stenozė (AS) yra dažniausia vožtuvinė širdies liga išsivysčiusiose Vakarų šalyse ir Lietuvoje. AS paprastai nustatoma vyresnio mažiaus žmonėms. Kai atsiranda su AS susiję simptomai, pacientų prognozė yra bloga, jei neatliekamas chirurginis aortos vožtuvo keitimas (AVK) ar perkateterinis aortos vožtuvo implantavimas (PAVI). Išreikšta širdies remodeliacija ir/ar restrikcinė fiziologija yra ne tik AS, bet ir kitos vyresnio amžiaus žmonėms dažnai nustatomos ligos – transtiretino (TTR) širdies amiloidozės – požymiai. TTR amiloidozė apibūdinama fibrilinių TTR proteinų atsidėjimu įvairių organų ekstraląsteliniuose tarpuose. Atsidėjus TTR amiloidui širdyje vystosi kairiojo skilvelio, o vėlesnėse ligos stadijose, ir abiejų skilvelių disfunkcija (Merlini, N Engl J Med 2003), lemianti daug blogesnę pacientų prognozę. Nors su amžiumi susiję veiksniai gali įtakoti AS atsiradimą ir vystymąsi, AS ir TTR amiloidozės derinys yra menkai aprašytas pasaulinėje literatūroje. Anksčiau buvo įprasta manyti, jog sergantiems didelio laipsnio AS miokarde vystosi fibrozė, lemianti blogesnę pacientų prognozę po AVK operacijos, t.y. didesnį mirštamumą, širdies nepakankamumo simptomų persistavimą ir KS disfunkciją (Weidemann Circ 2009; Dweck, JACC 2011; Hermann JACC 2011). Šiai dienai pasaulyje keliamas klausimas, ar po miokardo fibrozės apibrėžimu nesislepia tokia paciento riziką didinti būklė kaip amiloido kaupimasis miokarde, kadangi daliai pacientų, sergančių seniline TTR miokardo amiloidoze, po asimptominio nežinomos trukmės periodo, išsivysto sunkus širdies nepakankamumas bei aritmijos, lemiantys blogesnę šių pacientų prognozę. TTR amiloidozės paplitimas ir reikšmė vyresnio amžiaus AS sergantiems pacientams pasaulyje nėra iki galo ištirta. Planuojamo projekto tikslas yra įvertinti didelio laipsnio AS sergančių pacientų subtilius miokardo pakitimus dviejuose Europos sąjungos centruose, sujungiant Lietuvos ir Danijos tyrėjų patirtį. Manome, kas šio projekto dėka gauti duomenys padės ateityje geriau stratifikuoti tiramosios populiacijos riziką, padės įdiegti į klinikinę praktiką didelio laipsnio AS sergančių pacientų priešoperacinio/priešintervencinio ištyrimo metodikas bei algoritmą, atsakys į kol kas neištirtą klausimą apie tokių pacientų prognozę.

Mokslinis projektas (MP) yra prospektyvinis, atviras, įvykio sąlygojamas, daugiacentris tyrimas (Lietuva, Danija). Į mokslinį tyrimą planuojama įtraukti 200 didelio laipsnio sklerodegeneracinės kilmės AS sergančių pacientų. Miokardo struktūriniai pokyčiai bus vertinami suskirstant pacientus į dvi atskiras grupes: PAVI ir medikamentinio gydymo bei AVK grupę santykiu 100:100.

MP pagrindinis tikslas yra tyrėjų ir mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas, įsisavinant naująsias vaizdines technologijas miokardo struktūrinių pokyčių vertinimui.

MP uždavinys yra nustatyti patikimus neinvazinių vaizdinių metodų (dvimačio (2D) ir trimačio (3D) transtorakalinio ultragarsinio tyrimo su išplėstine miokardo deformacijos analize, 1,5 T širdies magnetinio rezonanso tomografijos (ŠMRT) (anatominis ir funkcinis širdies vertinimas, pasitelkiant judesio, perfuzijos, vėlyvojo kontrastinės medžiagos kaupimo sekas bei T1 parametrinį žemėlapį) bei (99m)Tc-3,3-difosfono-1,2-propanodikarboksilinės rūgšties ((99m)Tc-DPD) scintigrafijos (toliau tekste DPD scintigrafijos) parametrus bei biožymenis, rodančius struktūrinių miokardo pokyčių buvimą miokarde bei įtakojančius pacientų, sergančių didelio laipsnio sklerodegeneracinės kilmės AS, prognozę.

Rezultatas:

3 straipsniai žurnaluose, įtrauktuose į Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazę, bei 1 metodinės rekomendacijos; 3 pranešimai tarptautinėse konferencijose.

Projekto vykdytojai:

Prof. Peter Sogaard (Projekto vadovas), Julija Kurilova (Projekto administratorė), Renata Daunoravičiūtė (Projekto finansininkė), Sigita Glaveckaitė, Giedrė Balčiūnaitė, Darius Palionis, Nomeda Valevičienė, Tomas Zaremba, Pranas Šerpytis, Audrius Aidietis, Kęstutis Ručinskas, Viktoras Skorniakovas, Marta Filipova, Gintarė Neverauskaitė – Piliponienė, Monika Kazlauskaitė, Arnas Rimkus.

Daugiau informacijos suteiks: doc. Sigita Glaveckaitė, mob.tel. +37068240937