Startuoja unikali magistro programa – Sistemų biologija

Vilniaus universitete startuoja unikali ir Baltijos šalyse analogų neturinti Sistemų biologijos magistro programa. Ši programa sukurta bendra trijų Vilniaus universiteto padalinių - Gyvybės mokslų centro, Matematikos ir informatikos fakulteto bei Medicinos fakulteto – iniciatyva. Skirtingų sričių dėstytojai ir ekspertai yra pasirengę ne tik ugdyti plataus profilio sistemų biologus, bet ir patys burtis į pedagoginį, o galimai ir mokslinį darinį, kuris augs ir vystysis kartu su šia programa.

Spartus naujų molekulinių tyrimų technologijų vystymasis kelia naujus reikalavimus specialistų, dirbsiančių biotechnologijų, farmacijos, aplinkos ir sveikatos apsaugos sektoriuose kvalifikacijai. Iš minėtų sektorių specialistų jau dabar tikimasi ne tik savo srities išmanymo, bet ir matematinio modeliavimo bei duomenų analizės žinių. O tai reiškia tarpdalykines žinias, kurioms įgyti mokymo programos dar tik randasi, pasakoja programos koordinatorė VU Medicinos fakulteto profesorė dr. Audronė Jakaitienė. Nauja Sistemų biologijos magistro programa sujungia medicinos, gyvybės, matematikos bei informatikos mokslų žinias. Šios programos pagalba ketiname rengti kompleksines problemas galinčius spręsti specialistus. Sistemų biologijos magistrantūros studijų programos nėra nei vienoje Lietuvos aukštojoje mokykloje. Europos sistemų biologijos asociacijos (angl. European Systems Biology Community) duomenimis, tokios programos nėra Latvijoje ir Estijoje. Pasak profesorės, tai antras motyvas inicijuoti tarptautinę, tarpkryptinę studijų programą, kurioje susijungtų biomedicinos ir fizinių mokslo sričių žinios ir gebėjimai bei tapti lyderiais, įgyvendinančiais tokio pobūdžio programą regione. Kadangi tai tarptautinė programa, ji bus vykdoma tik anglų kalba. Ši studijų programa yra parengta moduliniu principu, visus modulius dėstant intensyviai ciklais. Tokiu būdu mokymosi sistema bus lanksti, leisianti į procesą įtraukti būsimus darbdavius bei užsienio ekspertus.

Jaučiamas stiprus Sistemų biologijos specialistų poreikis. Sistemų biologijos srityje šalys lyderės yra Prancūzija ir Didžioji Britanija, ten jau yra atlikti tyrimai apie kvalifikuotų tarpdisciplininių specialistų trūkumą, ypač biologijos ir matematikos bei skaičiuojamųjų mokslų srityse, taip pat jų sandūroje su biotechnologijų, sveikatos apsaugos ir farmacijos pramone. Lietuvoje veikiančiose biotechnologijų, farmacijos įmonėse, kaip ir besikuriančiuose integruotuose mokslo, studijų ir verslo centruose (slėniuose) šie specialistai taip pat laukiami. Kuriant programą, pasakoja prof. A. Jakaitienė, - atlikome žvalgomąją analizę LinkedIn socialiniame tinkle ir tarptautinėje internetinėje darbo skelbimų lentoje www.indeed.com su raktažodžiu 'systems biology jobs', kur matomas akivaizdus specialistų poreikis. Apibendrinant situaciją, galima drąsiai teigti, kad tiek Lietuvoje, tiek užsienyje Sistemų biologijos specialistų poreikis yra ir, artimiausioje perspektyvoje, tik didės.

Sistemų biologija yra mokslo sritis kurianti metodus ar technologinius sprendimus, kurie leidžia kiekybiškai aprašyti biologinės sistemos sandarą ir elgesį, prognozuoti biologinės sistemos dinamiką. Jos pagrindas yra skaičiuojamasis ir matematinis sudėtingų sistemų modeliavimas, o jos tikslas yra atrasti, suprasti ir modeliuoti naujų savybių atsiradimą funkcionuojančiose biologinėse sistemose tokiose kaip ląstelės, audiniai ir organizmai. Studentai studijų metu gaus žinių esamų diagnostikos metodų suvokimui ir tobulinimui bei naujų kūrimui ir taikymui medicinos ir biotechnologijos srityse. Būsimi specialistai, neabejotinai, įgis puikų supratimą apie fundamentalius gyvybinius procesus vykstančius nuosekliai sudėtingėjančiuose biologinės sistemos organizacijos lygmenyse: nuo molekulės iki biocheminių ląstelės veiklos ir reguliavimo procesų, nuo šių procesų iki daugialąsčio organo/organizmo ir jo fenotipinių požymių pasireiškimo. Sistemų biologai gebės aprašyti sudėtingus procesus, vykstančius biologinėse sistemose, įvairiuose abstrakcijos lygmenyse, galės sukurti sistemų modelius ir pasiūlyti skaitmeninius biosistemų valdymo technologinius sprendimus, kylančius iš fundamentalių biologinių sistemų funkcionavimo principų analizės. Absolventai bus įvaldę pagrindinius bioinžinerijos (genų, biologinių sistemų inžinerijos) principus, didelių sistemų matematinio modeliavimo, skaičiavimo principus, gebės lanksčiai naudotis ir programuoti biologinius (ir kitokios rūšies) uždavinius daugiaprocesorinėse skaičiavimo aplinkose.

Darbo pasiūlymų gausa ir pasaulio akademinės visuomenės pastangos skatinti sistemų biologijos vystymąsi, absoliučiai pagrindžia siūlomos sistemų biologijos magistro studijų programos tikslingumą ir poreikį. Sistemų biologijos magistrai galės dirbti tiek viešajame (universitetai, sveikatos priežiūros įstaigos, mokslinių tyrimų institutai), tiek privačiame sektoriuose (biotechnologijų ir farmacijos įmonės), tiek ir kuriamuose integruotuose mokslo, studijų ir verslo slėniuose. Taigi, be darbo tikrai neliks! Tarptautinės tarpkryptinės Sistemų biologijos magistro studijos skleis ir didins aukščiausio lygio mokslo žinių kūrimą, pritraukiant mokslinam darbui daugiau jaunų talentų ir didinant mokslo ir studijų tarptautiškumą. Tai aukštos kokybės, lanksti, atspindinti pasaulines tendencijas programa, kuri yra orientuota į šalies ir tarptautines darbo rinkas, studentų poreikius bei talentų ugdymą.

Pasak VU Medicinos fakulteto profesorės dr. Audronės Jakaitienės, šioje programoje laukiami sveikatos, gyvybės, informatikos ar net inžinerinių ir technologinių mokslų krypčių bakalauro studijų absolventai, kurie nori pagilinti ir praplėsti savo turimas žinias, tapdami plačiai mąstančiais ir matančiais sistemų biologijos specialistais. Šiais, pirmaisiais, metais planuojame priimti nedidelį skaičių žmonių, todėl mokymasis bus pakankamai individualizuotas. Profesorė atviravo, kad šioje programoje labiausiai norėtų sulaukti žingeidaus ir motyvuoto jaunimo!

Parengė Lina Kocienė