Visų šventųjų dieną uždekime žvakutę ir tiems, kas savo kūną paaukojo mokslui

Vilniaus universitete puoselėjama tradicija kasmet prisiminti amžinybėn išėjusius bendruomenės narius. Šių metų lapkričio 7 d, trečiadienį, 17 val. Vilniaus universiteto (VU) Šv. Jonų bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios už Universiteto bendruomenės mirusiuosius.  Jų metu bus prisimenami ir tie žmonės, kurie po mirties savo kūną padovanojo medicinos mokslui.  

„Žmonės dažnai mąsto apie tai, kaip jie po mirties galėtų pasitarnauti. Tuomet aplanko mintys apie galimybes paaukoti savo kūną mokslo tikslams, – teigia Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanas, prof. A. Utkus. – Dovanoti savo kūną medicinos mokslo pažangos vardan yra labai kilnus, nesavanaudiškas ir labai drąsus žingsnis. Vilniaus universiteto bendruomenė nuoširdžiai dėkinga už tokį reikšmingą apsisprendimą“. Pasak dekano, „mirusieji moko gyvuosius“. Visų Šventųjų ir Vėlinių laikotarpiu lenkiamos galvos prieš tuos, kurių dėka medicinos mokslas Lietuvoje juda į priekį sparčiau.

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros docentas dr. Andrej Suchomlinov koordinuoja registrą, kuriame saugomi duomenys apie žmones, pasiryžusius po mirties savo kūnus dovanoti medicinos studijoms. „Didžiausia problema, kad žmonės dažniausiai nežino apie galimybę“, – teigia dr. A. Suchomlinov. Studijuojant žmogaus anatomiją būsimiems medikams svarbu puikiai žinoti žmogaus kūno sandarą. To neįmanoma padaryti vien iš vadovėlių ar naudojant šiuolaikines kompiuterines technologijas. Kiekvienas žmogus yra unikalus, todėl žengiantiems pirmuosius žingsnius atsakingame medicinos mokslo ir praktikos kelyje svarbu matyti kuo daugiau skirtingų pavyzdžių. Kitose šalyse tokia kultūra, leidžianti medicinos studentams ir gydytojams gilinti savo praktines žinias, yra jau seniai susiformavusi. Lietuvoje, pasak dr. Andrej Suchomlinov, apie laisvanorišką palaikų aukojimo mokslui svarbą reikia dar kalbėti.

Šiuo metu Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto registre yra 157 laisvos valios pareiškimai. Per pastaruosius 10 metų šeši mokslui pasitarnavę žmonės jau yra palaidoti, šešių žmonių palaikai – prozektoriume. Docento teigimu, registras per metus gauna nuo 10 iki 50 žmonių prašymų (paskutiniais metais – vidutiniškai tik apie 10). Juose nurodomi laisva valia po mirties savo palaikus dovanojančio Lietuvos medicinos mokslui bei Lietuvos gydytojų mokymui žmogaus pageidavimai ir sąlygos dėl kremavimo, laidojimo savo artimųjų parinktose ar Vilniaus universiteto kapinėse, dėl vardo minėjimo laidojant ar laikant mišias ir kt. Visos išlaidos apmokamos Universiteto. Pagal Lietuvos Respublikos Žmogaus palaikų laidojimo įstatymą, mokslo labui kūną gali paaukoti pats žmogus ir jo pirmos eilės giminaičiai. Visais atvejais bendraujama ir su pareiškusiu norą žmogumi ir su jo artimaisiais.

Dr. Andrej Suchomlinov asmeniškai bendrauja su kiekvienu savo valia kūną po mirties dovanoti mokslui pareiškusiu žmogumi. Jis teigia, kad tai labai skirtingo amžiaus (vidutinis amžius yra apie 70 metų, bet yra ir labai jaunų žmonių, studentų), lyčių (du trečdaliai jų – moterys), išsilavinimo (nuo aukštojo mokslo iki neturinčių išsilavinimo), gyvenamosios vietos (miesto ir kaimo) žmonės. „Bet visus juos vienija bendri bruožai – tai orūs, atsakingi, šviesūs, jautrių širdžių žmonės, mylintys savo kraštą ir neabejingi jo likimui“ – mintį užbaigia dėstytojas.

Mirusiųjų pagerbimo dieną kiekvienas medicinos studentas ar darbuotojas prisimena ne tik Anapilin išėjusius savo artimuosius, bet ir tuos, kurių dėka turėjo galimybę mokytis, pažinti žmogaus kūno sandarą, o vėliau ir gydyti. Lapkričio pirmosiomis dienomis degdami žvakeles ant artimųjų kapų, MF bendruomenės nariai prisimena ir tuos, kurie savo kūną paaukojo mokslui.

 

Informacija apie kūno dovanojimą medicinos mokslui:

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra, tel. (8 5) 239 87 06, Andrej Suchomlinov mob. tel. 8 614 15 622;

 

 

Informaciją parengė Natalja Samp

Nuotrauka Linos Kocienės