Medicinos fakulteto bendrųjų reikalų skyrius

Darbuotojas Pareigos Atsakomybė Kontaktai
Aldona Jankaitienė Vedėja Atsakinga už Medicinos fakulteto finansinę ir ūkinę veiklą, Medicinos fakulteto finansų administravimą. Tel.: +370 5 2398740;
Mob. tel.: +370 612 22726;
El. paštas: aldona [dot] jankaitiene [at] mf [dot] vu [dot] lt
Danguolė Šablauskienė Vyriausioji specialistė Atsakinga už Medicinos fakultete vykdomų projektų administravimą. Tel.: +370 5 2398740
El.paštas: danguole [dot] sablauskiene [at] mf [dot] vu [dot] lt
Viktorija Meškerevičienė Vyresnioji specialistė Atsakinga už Medicinos fakultete vykdomų projektų administravimą. Tel.: +370 5 2398787;
Mob. tel.: +370 645 89589;
El. paštas: viktorija [dot] meskereviciene [at] mf [dot] vu [dot] lt
Donatas Ragauskas Specialistas Atsakingas už viešųjų pirkimų organizavimą Medicinos fakultete. Tel.: +370 5 2398733;
Mob. tel.: +370 673 71782
El. paštas: donatas [dot] ragauskas [at] mf [dot] vu [dot] lt
Martynas Mažeika Inžinierius Atsakingas už kompiuterinės technikos priežiūrą Medicinos fakultete. Tel.: +370 5 2398744
Algimantas Vaičkus Inžinierius Atsakingas už techninį fakultete vykstančių renginių aptarnavimą ir automobilio priežiūrą bei remontą. Mob. tel.: +370 611 70277
Ana Šajaukienė Laborantė Atsakinga už organizacinės technikos, esančios adresu Čiurlionio g. 21/27 priežiūrą bei remontą. Tel.: +370 5 2686962;
El. paštas: ana [dot] sajaukiene [at] mf [dot] vu [dot] lt
Algirdas Mykolas Daunoravičius Laborantas Atsakingas už fakulteto baldų priežiūrą ir remontą. Tel.: +370 5 2686964