VU MF Tarybos rinkimai

Pasibaigus antrajam balsavimo turui, galima pasidžiaugti, kad rinkimai į Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybą įvyko. Pirmame rinkimų ture iš 271 dalyvavo 206 rinkėjai (76.0 proc.), antrame ture dalyvavo 181 rinkėjas (66.8 proc.) Per du balsavimo turus buvo išrinkti 16 iš 19 renkamų Tarybos narių. Prie jų dar prisidės Dekanas ir 5 studentų bei rezidentų atstovai. Susumavus visus žinomus narius, susidaro daugiau kaip du trečdaliai, todėl Taryba po rinkimų rezultatų patvirtinimo jau gali pradėti darbą.

Šiuo metu dar lieka neužimta viena profesoriaus ir dvi docentų vietos: pagal kvotų sistemą jos turėtų atitekti Sveikatos mokslų institutui ir Odontologijos institutui, tačiau jų kandidatai šiame balsavime nesurinko pakankamai balsų. Šis klausimas bus sprendžiamas po vasaros atostogų.

Sveikiname naujai išrinktus Tarybos narius:

Pirmo sąrašo atstovai:

 1. prof. Eugenijus Gefenas (SMI)
 2. prof. Dalius Jatužis (KMI)
 3. prof. Vytautas Kasiulevičius (KMI)
 4. prof. Zita Aušrelė Kučinskienė (BMI)
 5. prof. Aleksandras Laucevičius (KMI)
 6. prof. Eugenijus Lesinskas (KMI)
 7. prof. Vytautė Pečiulienė (OI)
 8. prof. Kęstutis Strupas (KMI)
 9. prof. Rimantas Stukas (SMI)
 10. prof. Janina Tutkuvienė (BMI)

Antro sąrašo atstovai:

 1. doc. Sigita Aidietienė (KMI)
 2. doc. Jūratė Dementavičienė (BMI)
 3. doc. Mindaugas Šerpytis (KMI)
 4. doc. Vaidotas Urbonas (KMI)

Trečiojo sąrašo atstovai:

 1. lekt. Inga Ivaškevičienė (KMI)
 2. lekt. Andrius Klimašauskas (KMI)

Linkime naujajai Tarybai gražaus darbo ir visokeriopos sėkmės!

Medicinos fakulteto rinkimų komisijos pirmininkas doc. Arūnas Barkus
2017 m. birželio 29 d.

Priedai: