Aktuali informacija dėl studentų mokslinių darbų atlikimo VUL Santaros klinikose

Studentų atliekami mokslo tiriamieji darbai nelaikomi biomedicininiais tyrimais, nes jų tiriamųjų darbų tikslas – įgyti žinių ir įgūdžių, kurie galėtų pasitarnauti atliekant mokslinius tyrimus ateityje. Tokių darbų pavyzdžiai galėtų būti išplėstinė literatūros apžvalga, klinikinio atvejo nagrinėjimas, apklausa, naudojant anoniminę anketą.

Biomedicininio tyrimo metu atliekamas biomedicinos mokslų hipotezių patikrinimas mokslo tiriamaisiais metodais, siekiant plėtoti mokslo žinias apie žmogaus sveikatą, ligas, jų diagnostiką, gydymą ar profilaktiką Jei studento tiriamojo darbo planas atitinka biomedicininiam tyrimui keliamus reikalavimus, tokiam darbui turi vadovauti tos asmens sveikatos priežiūros įstaigos specialistas, taip pat VU Medicinos fakulteto akademinis darbuotojas, turintis biomedicininių tyrimų patirties ir atitinkantis tyrėjui keliamus reikalavimus, kaip numato Mokslo ir studijų įstatymas.

Paciento medicinos dokumentuose esančios informacijos panaudojimo tvarką mokymo tikslais, užtikrinant asmens privatumo apsaugą, nustato sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje ši informacija saugoma. Tokiais atvejais gali būti analizuojami tik nuasmeninti pacientų medicinos dokumentų duomenys (tiek popieriniai, tiek elektroniniai).

Studentų mokslinių darbų atlikimui Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose, taikomi šie reikalavimai:

  1. Prašymas dėl mokslinio darbo vykdymo pateikiamas generaliniam direktoriui. Prašymas turi būti pasirašytas pareiškėjo, darbo vadovo ir ligoninės centro / skyriaus vadovo, kuriame planuojama atlikti mokslinį darbą.
  2. Prašyme turi būti nurodytas darbo pavadinimas, atlikimo tikslai. Kartu su prašymu pateikiama:
      • parengtas ir su darbo vadovu suderintas tiriamojo darbo protokolas;
      • naudojami priedai (pvz., anketa ar kiti dokumentai, skirti tiriamiesiems- jei bus naudojama).

Daugiau informacijos ir prašymų formos