Dėl paskaitų lankomumo Medicinos fakultete

Prasidėjus naujiems mokslo metams studentams iškyla neaiškumų, susijusių su studijų procesu. Vienas iš dažniausiai keliamų klausimų yra dėl paskaitų lankomumo Vilniaus universiteto Medicinos fakultete.

Vilniaus universiteto studijų nuostatuose paskaitų lankomumas nėra reglamentuotas. Kiekvieno dalyko studijų reikalavimai pateikiami dalyko aprašuose, kuriais remiantis dėstytojas apibrėžia lankomumo reikalavimus ir semestro pradžioje juos pateikia studentams.

Priverstinio ar privalomo paskaitų lankomumo Medicinos fakultete nėra ir negali būti. Studentams turi būti prieinama mokymosi medžiaga skirta teorinių žinių ir kompetencijų įgijimui ir studentai turi laisvę pasirinkti, kokiu būdu įgis būtinas kompetencijas.

 

MF administracija