Galutinių atsiskaitymų tvarkos patikslinimas

Informuojame, kad išankstiniai egzaminai (ne egzaminų sesijos metu) bus galimi tik jei studentai yra išklausę visą dalyko kursą, t. y. yra išdėstytos visos paskaitos, pratybos, seminarai, laboratoriniai darbai numatyti atitinkamo dalyko apraše ir studijų dalyko tvarkaraštyje. Sprendimą ar organizuoti išankstinį egzaminą priima dalyką koordinuojantis dėstytojas, kuris apie išankstinio egzamino datą, vietą ir laiką informuoja  VU MF studijų skyriaus vyriausiąjį specialistą Žymantą Žandarą.