Informacija VI kurso Medicinos studijų programos studentams dėl baigiamojo darbo temų pasirinkimo

Informacija VI kurso Medicinos studijų programos studentams dėl baigiamojo darbo temų pasirinkimo:

  • Baigiamųjų darbų temos bus paskelbtos MF svetainėje iki lapkričio 29 d.;
  • Studentai užpildytus prašymus savo pasirinkta ar pasiūlyta tema turi atnešti arba persiųsti elektroniniu paštu Institutų administratorėms iki gruodžio 10 d. (kurie temą renkasi patys jau dabar gali pildyti prašymus);
  • Tie kurie baigiamojo darbo temą siūlo patys, turi užpildyti prašymo formą, kurioje turi pasirašyti darbo vadovas, tiems, kurie pasirinks temą iš sąrašo vadovo parašo nereikia;
  • Prašymų formas galite rasti čia: http://www.mf.vu.lt/lt/content/studijos/prasymu-formos
  • Jau pasirinktos ir patvirtintos temos su baigiamojo darbo vadovų pavardėmis ir darbą rašančio studento vardu ir pavarde iki gruodžio 21 d. bus patalpintos MF svetainėje.

Institutų administratorių kontaktai:

  • Klinikinės medicinos institutas  - DIANA BAŠINSKAITĖ diana [dot] basinskaite [at] mf [dot] vu [dot] lt
  • Biomedicinos mokslų institutas - IEVA EIMUTYTĖ-MIKELKEVIČIENĖ ieva [dot] eimutyte-mikelkeviciene [at] mf [dot] vu [dot] lt
  • Sveikatos mokslų institutas  - JANINA KARLIENĖ janina [dot] karliene [at] mf [dot] vu [dot] lt

Baigiamųjų darbų metodinius nurodymus galima rasti čia.