Keičiasi įmokų už studijas sumažinimo tvarka

Dėmesio: Remiantis Senato 2018 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. S-2018-5-5, nebegalioja Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašo IV skyriaus 37 punkto 37.1 papunktis.

Atsižvelgiant į pasikeitimus, nuo 2018 m. gegužės 23 d. nebegalioja ir 2017-09-26 MF Tarybos posėdžio nutarimu Dėl įmokų už studijas sumažinimo tvarkos pakeitimo patvirtintos Įmokų už studijas sumažinimo tvarkos 37.1 punktas.

Nutarimas dėl įmokų už studijas sumažinimo tvarkos pakeitimo

Įmokų už studijas sumažinimo tvarka