Medicinos programos VI kurso baigiamųjų darbų siūlomos temos 2018 – 2019 m. m.

Skelbiamas baigiamųjų darbų sąrašas

Juodai pažymėtas temas gali rinktis tie studentai, kurie dar nėra pasirinkę baigiamojo darbo temos.
Raudonai pažymėtos temos yra studentų pasirinktos temos su šalia įrašytomis vykdytojų pavardėmis.
Aptarus temą su darbo vadovu, iki gruodžio 10d. prašome pristatyti pašymus rašyti baigiamąjį darbą Institutų atsakingiems darbuotojams.

Klinikinės medicinos institutas
diana [dot] basinskaite [at] mf [dot] vu [dot] lt

Biomedicinos mokslų institutas
ieva [dot] eimutyte-mikelkeviciene [at] mf [dot] vu [dot] lt

Sveikatos mokslų institutas
janina [dot] karliene [at] mf [dot] vu [dot] lt

Jeigu studentas pasirinko juodai pažymėtą temą ir aptarė ją su vadovu, tuomet prašymas pasirašomas tik studento. Jei bus  vykdoma tema iš raudonojo sąrašo, tuomet ant prašymo reikalingas vadovo parašas. Abi prašymo formas rasite medicinos fakulteto tinklapyje.  Jeigu prašymus jau pristatėte, antrą kartą to daryti nereikia. Temų pavadinimai prašymuose gali būti tikslinami. Prašymai gali būti atnešti arba atsiųsti elektroniniu paštu. Galutinis temų sąrašas bus parengtas iki gruodžio 17d. pagal jūsų pristatytus prašymus vykdyti baigiamąjį darbą. Po šios datos taisyti pateikto sąrašo nebus galima.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat arba click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.