Projektas “IŠ KLINIKINĖS MEDŽIAGOS IŠSKIRTŲ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATSPARUMAS ANTIMIKROBINĖMS MEDŽIAGOMS IR VIRULENTIŠKUMAS”

Vilniaus universiteto Medicinos fakultete nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2018 m. gegužės 1d. įgyvendinamas projektas "Iš klinikinės medžiagos išskirtų Staphylococcus aureus atsparumas antimikrobinėms medžiagoms ir virulentiškumas". Tyrimus vykdo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto penkto kurso medicinos specialybės studentė Lina Kaleinikovaitė, darbo vadovė dr. Agnė Kirkliauskienė (VU MF Biomedicinos mokslų institutas, Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedra).

Projekto tikslas - nustatyti iš hospitalizuotų ligonių išskirtų S. aureus padermių atsparumą antimikrobiniams vaistams bei įvertinti pagrindinius atsparumą kai kuriems antimikrobiniams vaistams ir virulentiškumą koduojančius genus.

Santrauka: Augantis bakterijų atsparumas antimikrobinėms medžiagoms - tiek nacionalinė, tiek tarptautinė problema. Staphylococcus aureus vienas dažniausių hospitalinių ir visuomenėje įgytų infekcijų sukėlėjų. Didėjantis S. aureus atsparumas antimikrobiniams vaistams ilgina hospitalizacijos laiką, didina gydymo kaštus bei mirties riziką. Projekto metu planuojama nustatyti iš hospitalizuotų ligonių išskirtų S. aureus padermių atsparumą antimikrobiniams vaistams bei įvertinti pagrindinius atsparumą kai kuriems antimikrobiniams vaistams ir virulentiškumą koduojančius genus. Numatoma S. aureus kultūras rinkti iš dviejų Vilniaus miesto ligoninių Mikrobiologijos laboratorijų. Identifikavus S. aureus pakartotinai, bus nustatytas turimų padermių atsparumas kai kuriems antimikrobiniams vaistams, atsparumą eritromicinui ir tetraciklinui bei virulentiškumą koduojantys genai. Šio tyrimo metu gauti duomenys ir išvados galėtų būti panaudoti ruošiant pooperacinių žaizdų infekcijų prevencijos priemonių bei vykdant antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos programas. Ši veikla padėtų formuoti jaunų medikų suvokimą ir požiūrį į racionalų antimikrobinių vaistų vartojimą.

Rezultatai: Projekto metu bus surinkta 500 S. aureus mėginių iš dviejų Vilniaus miesto ligoninių Mikrobiologijos laboratorijų. Mikroorganizmų kultūros bus identifikuojamos VU Medicinos fakulteto Mikrobiologijos skyriuje. Atsparumas antimikrobiniams vaistams bus tiriamas, taikant diskų difuzijos metodą. Atsparumo genai bus nustatomi dauginės polimerazės grandininės reakcijos (PGR) metodu, o pvl geno ištyrimas – klasikinės PGR metodu. Projekto pabaigoje bus paruošta mokslinio tyrimo ataskaita apie projekto įgyvendinimą, tyrimo rezultatai bus pristatyti Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto, Studentų mokslinės veiklos tinko, Mikrobiologijos mokslinės veiklos grupės konferencijoje.

Projektas finansuojamas iš ES struktūrinio fondo: Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą.