Universiteto studentų perkėlimui iš valstybės nefinansuojamos vietos į valstybės finansuojamą vietą laisvos vietos (Vilniaus universiteto pažangumo eilės sudarymo ir taikymo tvarka 2013-10-24 Senato komisijos nutarimas Nr. SK-2013-10)

VU Pažangumo eilės sudarymo ir taikymo tvarka PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Senato 2017 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. S-2017-7-14

 

LAIKINASIS VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ REITINGAVIMO PAGAL STUDIJŲ REZULTATUS IR ROTACIJOS TVARKOS APRAŠAS

IV SKYRIUS PERKĖLIMAS Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS VIETAS

 

30. Laisvos valstybės finansuojamos vietos užpildomos ne vėliau kaip:

30.1. iki kovo 1 d. – perkeliant studentus po praėjusių mokslo metų rudens semestro į valstybės finansuojamas vietas, atsiradusias iki einamųjų metų vasario 25 d.:

30.2 iki rugsėjo 1 dienos- perkeliant studentus po praėjusių mokslo metų pavasario semestro į valstybės finansuojamas vietas, atsiradusias iki einamųjų metų rugpjūčio 31 dienos.

 

Laisvos valstybės finansuojamos vietos:

1. Medicinos studijų programa 2017 m. srautas - 3 vietos.

2. Medicinos studijų programa 2016 m. srautas – 3 vietos.

3. Medicinos studijų programa 2015 m. srautas - 3 vietos.

4. Medicinos studijų programa 2013 m. srautas - 1 vieta.

5. Odontologijos studijų programa 2017 m. srautas – 1 vieta

6. Odontologijos studijų programa 2016 m. srautas – 2 vietos

7. Visuomenės sveikatos bakalauro studijų programa 2017 m. srautas - 3 vietos

8. Visuomenės sveikatos bakalauro studijų programa 2016 m. srautas - 2 vietos