Universiteto studentų perkėlimui iš valstybės nefinansuojamos vietos į valstybės finansuojamą vietą laisvos vietos (Vilniaus universiteto pažangumo eilės sudarymo ir taikymo tvarka 2013-10-24 Senato komisijos nutarimas Nr. SK-2013-10)

VU Pažangumo eilės sudarymo ir taikymo tvarka PATVIRTINTA 2013 m. spalio 24 d. Senato komisijos nutarimu Nr. SK-2013-10

III. PERKĖLIMAS Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS VIETAS
23. Laisvos valstybės finansuojamos vietos užpildomos ne vėliau kaip:

23.1 iki kovo 1 dienos- perkeliant studentus po praėjusių mokslo metų rudens semestro į valstybės finansuojamas vietas, atsiradusias iki einamųjų metų vasario 25 dienos.

Laisvos valstybės finansuojamos vietos:

Nėra

 

23.2 iki rugsėjo 1 dienos- perkeliant studentus po praėjusių mokslo metų pavasario semestro į valstybės finansuojamas vietas, atsiradusias iki einamųjų metų rugpjūčio 31 dienos.

Laisvos valstybės finansuojamos vietos:

Nėra