Universiteto studentų perkėlimui iš valstybės nefinansuojamos vietos į valstybės finansuojamą vietą laisvos vietos (Vilniaus universiteto pažangumo eilės sudarymo ir taikymo tvarka 2013-10-24 Senato komisijos nutarimas Nr. SK-2013-10)

VU Pažangumo eilės sudarymo ir taikymo tvarka PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Senato 2017 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. S-2017-7-14

LAIKINASIS VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ REITINGAVIMO PAGAL STUDIJŲ REZULTATUS IR ROTACIJOS TVARKOS APRAŠAS

IV SKYRIUS PERKĖLIMAS Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS VIETAS

30. Laisvos valstybės finansuojamos vietos užpildomos ne vėliau kaip:

30.1. iki kovo 1 d. – perkeliant studentus po praėjusių mokslo metų rudens semestro į valstybės finansuojamas vietas, atsiradusias iki einamųjų metų vasario 25 d.:

1. Medicinos studijų programa 2017 m. srautas - 12 vietų. (Paskutiniojo perėjusio rotacinėje eilėje iš VNF į VFk svertinis vidurkis – 9,00)

2. Medicinos studijų programa 2016 m. srautas – 3 vietos. (Paskutiniojo perėjusio rotacinėje eilėje iš VNF į VFk svertinis vidurkis – 8,88)

3. Medicinos studijų programa 2014 m. srautas - 1 vieta. (Paskutiniojo perėjusio rotacinėje eilėje iš VNF į VFk svertinis vidurkis – 10,00)

4. Medicinos studijų programa 2012 m. srautas - 1 vieta. (Paskutiniojo perėjusio rotacinėje eilėje iš VNF į VFk svertinis vidurkis – 9,10)

5. Visuomenės sveikatos bakalauro studijų programa 2017 m. srautas - 6 vietos. (Paskutiniojo perėjusio rotacinėje eilėje iš VNF į VFk svertinis vidurkis - 7,95).

6. Visuomenės sveikatos bakalauro studijų programa 2016 m. srautas - 1 vieta.

7. Medicinos ganetikos magistro studijų programa 2017 m. srautas - 1 vieta.

STUDENTAI TURINTYS TEISĘ PEREITI IŠ VNF Į VFk JAU YRA INFORMUOTI.

30.2 iki rugsėjo 1 dienos- perkeliant studentus po praėjusių mokslo metų pavasario semestro į valstybės finansuojamas vietas, atsiradusias iki einamųjų metų rugpjūčio 31 dienos.

Laisvos valstybės finansuojamos vietos:

Nėra