Vyksta paruošiamieji darbai siekiant keisti SMVT balo ir motyvacijos vertinimo tvarką

VU Medicinos fakultete sprendžiamas opus ir studentams itin aktualus konkursinio balo skaičiavimo, stojant į rezidentūrą, klausimas. Siekiant visiems priimtino susitarimo, didelis dėmesys skiriamas pačių studentų nuomonei ir pasiūlymams, kuriuos jie galėjo išreikšti ką tik pasibaigusios apklausos metu. Š. m. rugsėjo 14 d. vykusiame MF administracijos pasitarime, VU SA MF pirmininkė Giedrė Mikulėnaitė pristatė apibendrintus studentų apklausos duomenis ir pirminį siūlymą, kaip būtų galima keisti balo skaičiavimo dalis, susijusias su SMVT (Studentų mokslinės veiklos tinklo) vertinimu ir motyvacija.

Pasak VU SA MF pirmininkės, „SMVT balas išliks, tačiau maksimali jo vertė sumažės iki 0,75 (vietoj ankstesnio suminio 1,25 balo), nebeliks 0,25 balo dalies už mokslą. Motyvacijos struktūra planuojama sudaryti iš trijų komponentų: patirties sveikatos sektoriuje (0,4 balo); lyderystės, socialinių įgūdžių, darbo komandoje ir gebėjimo siekti rezultatų (0,3 balo); motyvacinio pokalbio (0,3 balo)“. Siekiant išvengti subjektyvumo pirmosioms dviem dalims, bus paruošti dokumentai, pagal kuriuos vertinimo komisija galės apskaičiuoti, kiek ir už kokį darbą arba pasiekimą galima skirti balų.

Anksčiau viešoje erdvėje pasklidę gandai apie visišką SMVT balo naikinimą ir lieka tik gandais. Anot MF dekano prof. Algirdo Utkaus „toks drastiškas pakytis nėra galimas, nes studentų apklausoje dalyvavusių respondentų nuomonė nebuvo vienareikšmė. Nors didžioji dauguma pritarė, bet reikia atsižvelgti į tai, kad trečdalis šešto kurso studentų pasisakė prieš balo naikinimą. Šiuo atveju Fakulteto administracija turi surasti visiems tinkamus sprendimus“.

Primename, kad spendimą peržiūrėti rezidentūros konkursinio balo sandarą iniciavo MF Studijų prodekanė prof. dr. Vaiva Hendrixson po vasaros pradžioje vykusių susitikimų su buvusiais ir esamais šešto kurso studentais. Diskusijų su studentais metu buvo aptartos esminės problemos ir sutarta dėl visuotinės vyresniųjų kursų apklausos vykdymo. Siekiant nuomonės skaidrumo, į procesą buvo įtraukta studentų atstovė Giedrė Mikulėnaitė, kuri ir rūpinosi apklausos eiga. Išdiskutavus ir apibendrinus studentų nuomonę Fakultete, planuojama su numatomais pokyčiais supažindinti Vilniaus universiteto studijų prorektorių dr. Valdą Jaskūną bei išgirsti jo vertinimą, vėliau klausimą svarstyti dekanato, Tarybos posėdžiuose, ir galutinį pasiūlymą teikti VU Senato tvirtinimui.

 

Informaciją parengė Lina Kocienė