Doktorantės Indrajos Veličkienės disertacijos gynimas

Disertacinis darbas – „Jautrumas nerimui, jo ryšys su koronarine širdies liga, nerimo sutrikimais ir uždegimo rodikliais (IL-6 ir IL-8)“.
Doktorantės darbo vadovė  – prof. dr. Vita Danilevičiūtė (nuo 2010 m. spalio mėn. iki 2016 m. balandžio mėn.)

Doktorantės darbo vadovas – doc. dr. Alvydas Navickas (nuo 2016 m. balandžio mėn. iki 2016 m. rugsėjo mėn.)

Doktorantės mokslinė konsultantė – prof. dr. (HP) Žaneta Petrulionienė.
Disertacijos gynimo data ir laikas – 2017 m.  sausio mėn. 27 d., 14.00 val.
Disertacijos gynimo vieta – Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, Didžioji auditorija (M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius).

Priedai: