Dokumentinio filmo "Kas Tu esi, prof. Juozai Markuli?" peržiūra

Š. m. gegužės 11 d. 15 val. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto (M. K. Čiurlionio 21) Didžiojoje auditorijoje vyks dokumentinio filmo „Kas tu esi, prof. Juozai Markuli?“ peržiūra.

Šiame dokumentiniame filme surinkti žmonių prisiminimų epizodai, vaizdinė medžiaga, išlikusių dokumentų fragmentai apie viena ryškiausių pokario metų asmenybių, išsilavinusį intelektualą, išvaizdų vyrą ir puikų oratorių Juozą Albiną Markulį.

Tai buvo nevienareikšmiškai vertinama asmenybė, išdavusi Lietuvai duotą priesaiką ir kovojusi okupantų pusėje. J. Markulis turėjo partizaninių kovotojų vadovybės pasitikėjimą, jam buvo pavesta įsteigti MGB kontroliuojamą Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdį (BDPS), kurio  įkurtas Vyriausiasis ginkluotųjų partizanų štabas (VGPŠ) turėjo suvienyti ir vadovauti visam ginkluotąjam pogrindžiui.  Juozui Markuliui, slapyvardžiu Erelis, buvo patikėtas aukščiausiasis rezistencijos vadovo postas, kuris buvo kontroliuojamas sovietinių valstybės saugumo organų. Šios MGB operacijos "Vakarai" aukomis tapo daugelis partizanų, ryšininkų, pagalbininkų.

Paskutinėje "Vakarai" operacijos vykdymo fazėje kilo įtarimų dėl Juozo Markulio ir buvo operatyviai sukviestas neeilinis vadų pasitarimas. Sugretinus turimus faktus visi suvokė, kad Juozas Markulis  - Erelis yra MGB agentas.

Skubiai buvo paankstinta numatyto Lietuvos partizanų apygardų vadų su visa turima partizanų turima ginkluote suvažiavimo data ir pakeista vieta,. Įvykusiame suvažiavime paruoštas ir priimtas nutarimas Juozą Markulį - Erelį suimti, ištardyti ir likviduoti, tačiau nuosprendis liko neįvykdytas.

Lietuvoje partizanų kovos tęsėsi dar šešerius metus.

Juozą Markulį - Erelį MGB skubiai išsiuntė į Leningrado Pavlovo fiziologijos institutą "pasitobulinti". Sugrįžęs į Lietuvą dėstė Vilniaus universitete, kilo karjeros laiptais, tapo profesoriumi. Mirė 1987 metais Vilniuje.

Pagal oficialią statistiką Juozo Markulio sąžinę slėgė - 28 nužudyti ir 178 suimti Lietuvių tautos brolių ir seserų likimai.

Istorija neužmiršta - NIEKŠYBĖS, KLASTOS IR IŠDAVYSTĖS.