Medicinos fakulteto Tarybos posėdis

Informuojame, kad artimiausias Medicinos fakulteto Tarybos posėdis vyks gegužės 15 d. (antradienį) 15 val. MF Didžiojoje auditorijoje.

Darbotvarkė:

  1. Dėl Medicinos fakulteto  studijų prodekano ir tarptautinių programų ir ryšių prodekano funkcijų sujungimo

Pranešėjas – dekanas prof. Algirdas Utkus

  1. Dėl Medicinos fakulteto blankų ir antspaudo tvirtinimo;

Pranešėjas – dekanas prof. Algirdas Utkus 

  1. Informacija apie Vilniaus universiteto bibliotekos Studijų ir tyrimų palaikymo skyriaus (SITPAS) veiklas ir paslaugas (5 min.);

Pranešėja – Informacijos paslaugų departamento direktorė dr. Marija Prokopčik

  1. Vilniaus universiteto bibliotekos atlikto dalyko aprašų tyrimo rezultatų apžvalga (15 min.);

Pranešėja – SITPAS darbuotoja Julija Lekavičiūtė

  1. Studentų informacinių kompetencijų ugdymas (10 min.);

Pranešėja – SITPAS vadovė Ieva Saikevičiūtė

  1. Dėl Medicinos fakulteto darbuotojų komandiruočių;
    Pranešėjas – MF Bendrųjų reikalų ir strateginės plėtros prodekanas dr. Aleksas Pikturna
  1. Kiti aktualūs klausimai.