Tarptautinė konferencija “Evolutionary Medicine: Health and Diseases in Changing Environment“

Tarptautinė konferencija

Evolutionary Medicine: Health and Diseases in Changing Environment

2018 m. birželio mėn. 5-8 d.

Vilnius

KVIETIMAS

Mieli jaunieji mokslininkai,

Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas organizuoja ketvirtąją tarptautinę konferenciją, skirtą doktorantams ir kitiems jauniesiems mokslininkams: ,,Evoliucinė medicina: sveikata ir ligos besikeičiančioje aplinkoje“ („Evolutionary medicine: health and diseases in changing environment“). Konferencija vyks 2018 m. birželio mėn. 5-8 d. VU Centrinių rūmų patalpose (Universiteto g. 3, Vilnius). Konferencijos tikslas – pratęsti 2012-2014-2016 m. gvildentų problemų nagrinėjimą pastarųjų metų mokslinių tyrimų šviesoje, suburti įvairių mokslo sričių ir šakų specialistus – medikus, biologus, antropologus, psichologus ir kitus mokslininkus sveikatos kitimų ir ligų tendencijų dėl įvairių aplinkos sąlygų problemoms spręsti. Konferencijoje pranešimus skaitys žymūs Austrijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, JAV, Kroatijos, Lenkijos, Prancūzijos, Rusijos, Šveicarijos ir Vokietijos universitetų mokslininkai.

Konferencijos tema plati – apima keletą mokslo sričių ir daugelį fundamentinių bei klinikinių mokslo šakų. Pastarųjų metų tyrimai vis dažniau akcentuoja kintančios aplinkos svarbą žmogaus kūno biologinei įvairovei, taip pat ligų paplitimui bei kaitai, nagrinėjami evoliuciniai, genetiniai ir epigenetiniai mechanizmai siekiant paaiškinti žmogaus organizmo adaptacijos aplinkoje galimybes, įvairių ligų ir patologijų kitimą laike bei skirtingomis aplinkos sąlygomis, su šiais procesais susijusių ligų raidą (pavyzdžiui, metabolinio sindromo, nutukimo epidemijos, antrojo tipo cukrinio diabeto, širdies ir kraujagyslių, kai kurių virškinimo sistemos ligų, taip pat nervų sistemos adaptacinių kitimų dėl šiuolaikinio gyvenimo būdo aspektus).

Organizacinis komitetas maloniai kviečia Jus dalyvauti konferencijoje – skelbti ne tik savo tyrimų rezultatus, bet ir literatūros apžvalgas bei meta-analizes. Oficiali konferencijos kalba – anglų. Šis renginys – puiki proga savo universitete dalyvauti tarptautinėje konferencijoje ir pateikti žodinį pranešimą.

Tiesioginė sąsaja su žmogaus organizmo bei ligų evoliucija ir Jūsų nagrinėjama problema būtų ypač pageidautina (daugelis Jūsų galite rasti savo darbe evoliucinių mechanizmų įžvalgų). Organizacinis komitetas laikosi principo: kiekviena tinkama idėja ir mintis, kiekviena gera mokslinė pastanga – įnašas į jaunų mokslininkų tobulėjimą.

Kviečiame skaityti žodinius pranešimus (10 min. trukmės) arba teikti pranešimo elektronines versijas (vietoj stendinių pranešimų numatomos el. prezentacijos konferencijos metu specialiai tam skirtų monitorių ekranuose arba išmaniuose telefonuose). Konferencijos dalyviai, pateikę elektronines pranešimų versijas, galės pristatyti pranešimus tam skirtos sesijos metu (pristatymo laikas iki 3 min. +2 min. diskusijoms – tuomet tai bus traktuojama, kaip trumpas žodinis pranešimas – „short oral presentation“).

Kviečiame dalyvauti ir tuo atveju, jeigu pranešimo neteiksite.

Gera žinia: Vilniaus universiteto dalyviai atleidžiami nuo konferencijos registracijos mokesčio.

Laukiame Jūsų registracijos formų ir pranešimų tezių anglų kalba iki balandžio 10 d. (el. paštu: egle [dot] jakimaviciene [at] mf [dot] vu [dot] lt ).

Iki malonaus susitikimo,

Prof. Algirdas Utkus

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto
Dekanas

Prof. Janina Tutkuvienė

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto
Mokslo ir doktorantūros reikalų prodekanė