Aktuali informacija

2017 - 2018 m. m. bakalauro, magistrantūros ir vientisųjų studijų baigiamųjų darbų ir egzaminų gynimo komisijų sudėtis

Vientisosios studijos:

Medicina
Medicina (anglų kalba)
Odontologija
Internatūros egzamino komisija
Internatūros mokslo tiriamųjų darbų gynimo komisijos
Medicinos baigiamojo egzamino tvarka

Bakalauro studijos:

Ergoterapija
Kineziterapija
Visuomenės sveikata

Magistrantūros studijos:

Medicinos biologija
Medicinos genetika
Muzikos terapija
Taikomoji fizinė veikla
Visuomenės sveikata


ABSOLVENTŲ DĖMESIUI

Baigiamojo darbo įkėlimas
Pasirašymas registracijos žurnale

Diplomų įteikimas - medicinos ir odontologijos studijų programos
Diplomų įteikimas - bakalauro ir magistro studijų programos


Atsiskaitymas su Universitetu

Norint gauti studijas patvirtinantį diplomą ir diplomo priedėlį, privalu atsiskaityti su Universitetu. Atsiskaitymo su Universitetu procedūros apibrėžtos Absolventų atsiskaitymo su Vilniaus universiteto tvarkoje.

Universiteto padaliniai, su kuriais reikia atsiskaityti, jei jiems yra skolinga, yra šie:

Absolventai, turintys įsiskolinimų, atsiskaityti su Universiteto padaliniais privalo ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatytos jų diplomų įteikimo dienos. Padalinys, Absolventui atsiskaičius, tai pažymi Studijų informacinėje sistemoje, aplikacijoje „Absolventų atsiskaitymas“.

Neatsiskaičiusiems su Universiteto padaliniais negali būti išduodamas diplomas ar pažymėjimas.