Aktuali informacija

2017 - 2018 m. m. bakalauro, magistrantūros ir vientisųjų studijų baigiamųjų darbų ir egzaminų gynimo komisijų sudėtis

Vientisosios studijos:

Medicina
Medicina (anglų kalba)
Odontologija
Internatūros egzamino komisija
Internatūros mokslo tiriamųjų darbų gynimo komisijos
Medicinos baigiamojo egzamino tvarka

Bakalauro studijos:

Ergoterapija
Kineziterapija
Visuomenės sveikata

Magistrantūros studijos:

Medicinos biologija
Medicinos genetika
Muzikos terapija
Taikomoji fizinė veikla
Visuomenės sveikata


ABSOLVENTŲ DĖMESIUI

Baigiamojo darbo įkėlimas
Pasirašymas registracijos žurnale

Diplomų įteikimas - medicinos ir odontologijos studijų programos
Diplomų įteikimas - bakalauro ir magistro studijų programos


Atsiskaitymas su Universitetu

Norint gauti studijas patvirtinantį diplomą ir diplomo priedėlį, privalu atsiskaityti su Universitetu. Atsiskaitymo su Universitetu procedūros apibrėžtos Absolventų atsiskaitymo su Vilniaus universiteto tvarkoje.

Universiteto padaliniai, su kuriais reikia atsiskaityti, jei jiems yra skolinga, yra šie:

Absolventai, turintys įsiskolinimų, atsiskaityti su Universiteto padaliniais privalo ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatytos jų diplomų įteikimo dienos. Padalinys, Absolventui atsiskaičius, tai pažymi Studijų informacinėje sistemoje, aplikacijoje „Absolventų atsiskaitymas“.

Neatsiskaičiusiems su Universiteto padaliniais negali būti išduodamas diplomas ar pažymėjimas.


Medicinos studijų programos baigiamieji egzaminai ir jų tvarka

Šešto kurso Medicinos studijų programos studentų internatūros egzaminas įvyks VU informacinių technologijų taikymo centre (Saulėtekio al. 9), II jungiamajame korpuse, kompiuterių salėje 2018 m. gegužės 31 d.

1-8 grupėms bei užsieniečiams egzaminas prasideda 11 valandą;

9-16 grupėms egzaminas prasideda 13:30 valandą.

Visų grupių studentai turi atvykti į egzamino vietą prieš pusvalandį iki jo pradžios. 8-14 grupės renkasi tam skirtoje auditorijoje (kurioje – sužinosite atvykę į egzaminą).

Informacijos kiekis, kurį galima įrašyti atsakinėjant į kiekvieną klinikinio atvejo klausimą neribojamas, tačiau prašoma apsiribokite plotu, kuris matomas atsidarius atsakymui skirtą langą. Vertinamas bus ne kiekis, o turinys!

Maksimalus laikas vienam klinikiniam atvejui –  37 min. Kiekvieną klinikinį atvejį galima pabaigti greičiau ir pradėti kitą, tačiau, nepriklausomai nuo to, kada bus išspręsti visi klinikiniai atvejai, iš auditorijos išeiti bus galima ne anksčiau nei po 2,5 valandos nuo egzamino pradžios. Pabaigus klausimo atsakymą ir/ar pabaigus visą klinikinį atvejį, korekcija neįmanoma.

Visus daiktus palikite namuose arba saugojimo spintelėse.

Bendra internatūros egzamino tvarka nesiskiria nuo egzaminavimo tvarkos VU. Nusirašinėjimo, informacijos perdavimo atveju studentas šalinamas iš egzamino.

Informaciją pateikė doc. dr. Andrius Klimašauskas


Lietuvos studento pažymėjimą (LSP), absolventai turi grąžinti MF SA arba VU SA iki pasirašymo registracijos žurnale dienos.

VU MF SA darbo laikas (M. K. Čiurlionio g. 21, MF, II aukštas, 225 kab.):

PIRMADIENĮ
10:00 - 12:00
ANTRADIENĮ
15:00 - 16:00
TREČIADIENĮ
15:00 - 17:00
KETVIRTADIENĮ
12:00 - 16:00
PENKTADIENĮ - ŠEŠTADIENĮ - SEKMADIENĮ
Nedirbame

VU SA (Universiteto g. 3, Observatorijos kiemelis)

Darbo laikas:

I–IV 11.00–17.00 val.
V 11.00–15.00 val.