Darnios regioninės sveikatos sistemos

Studijų programos pavadinimas: Darnios regioninės sveikatos sistemos
Valstybinis kodas: 621A60001
Studijų sritis: biomedicinos mokslai
Studijų kryptis (šaka): Visuomenės sveikata
Studijų pakopa: antrosios pakopos studijų
Studijų forma: nuolatinė
Studijų programos trukmė (metais): 2
Kreditai: 120
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: visuomenės sveikatos magistras
Kvalifikacijos lygmuo: 7
Studijų programos planas
(2011 m.):
Žiūrėti čia
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai: Studijų programoje priimami studijuoti bakalauro laipsnį tyrintys asmenys. Kandidatuoti leidžiama pareiškėjams, kurie atitinka šiuos bendrus kriterijus:
1. Turi sociologijos, psichologijos, teisės, politikos mokslų, antropologijos, istorijos, medicinos, socialinio darbo, socialinio ugdymo, slaugos, visuomenės sveikatos ir kt. universitetinį išsilavinimą ir nori specializuotis sveikatos apsaugos srityje.
2. Kandidatai privalo turėti pripažintą kvalifikaciją universiteto mokymo kalba, kad jie planuoja dalyvauti. Vietos kalbos mokėjimas, kur studijuojama – tai turtas.
3. Anglų kalbos mokėjimas (kam anglų kalba nėra gimtoji kalba) privalomai turi būti įrodomas: TOEFL, rezultatas: 550 arba didesnis (213 kompiuteriu, 79/80 internetu), IELTS-6.5, Kembridžo anglų kalbos kvalifikacijos sertifikatas - C, Kembrdžo pažengusiųjų anglų kalboje sertifikatas – B.
4. Ketinimų pareiškimas. Pareiškėjai privalo pateikti ketinimų pareiškimus, nurodant, kodėl magistro programa svarbi ateities karjerai.
Studijų programos tikslas: Programos tikslas - suteikti žinių, supažindinti su įrankiais, įgalinančiais vystyti ir valdyti darnias sveikatos apsaugos sistemas, skatinančias darnų tiek sveikatos apsaugos, tiek regioninį vystymąsi. Programa padės skleisti europietiškąjį sveikatos plėtros bei planavimo modelį. Jos tikslas taip pat skatinti darnos ir sveikatos apsaugos sistemų vaidmenis socialinėje sanglaudoje bei stiprinti socialinį kapitalą. Tolesni magistro programos tikslai:
• Suteikti studentams žinių ir įgūdžių, reikalingų vadovauti projektams, susijusiems su politikos ir sveikatos priežiūros modeliais, reikalaujančiais konkrečių žinių apie socialinę aplinką.
• Parengti dalyvius, kad jie galėtų valdyti turimus viešųjų ir privačiųjų įstaigų, siūlančių sveikatos priežiūros paslaugas, išteklius (žmogiškuosius, intelektinius, techninius, technologinius, ekonominius ir kt.), nuolat keliant efektyvumo valdymo lygį bei kompetenciją.
• Perduoti žinias ir gebėjimą planuoti bei vertinti sveikatos politiką ne tik lokaliniu, bet ir regioniniu lygmenimis remiantis suderintomis sistemomis.
• Skleisti pasauliniu lygmeniu visapusiškas žinias ir plačią informaciją apie sveikatos ir ligų sociologiją.
• Skleisti pasauliniu lygmeniu regioninių sveikatos sistemų kokybės vystymo planus bei skatinti sveikatos priežiūros prieinamumą visiems piliečiams.
• Skleisti pasauliniu lygiu regioninės sveikatos planavimo ir valdymo tinkamumą, užtikrinant darnią sveikatos sistemą.
• Užtikrinti visapusiškus mokymo metodus, būdus ir mokslinių tyrimų strategijas, taikomas sveikatos planavimui ir valdymui vykdyti.
• Įgalinti tolesnį analitinį vystymąsi ir kritinį požiūrį bei sustiprinti kūrybinius problemų sprendimo įgūdžius.
• Užtikrinti, kad studentai gautų atitinkamus nurodymus akademinės plėtros ir karjeros planavimo sferose.
Pagrindiniai laukiami studijų rezultatai: • Principų, koncepcijų, politikos ir vadovaujančio progresyvaus sveikatos sistemų valdymo suvokimas bei jų svarbos, siekiant platesnių viešosios politikos darbotvarkės, sveikatos verslumo ir jo tiesioginių sąsajų su mokslu ir technologijomis paremtų verslo idėjų supratimas.
• Įvairiausių sričių žinių adekvatus taikymas, glaudžiai susijęs su socialiniais veiksniais, turinčiais įtakos kritinių pacientų ir kitų sudėtingų situacijų eigai. Žinios ir supratimas apie sveikatos politikos dinamiką ir alternatyvius sveikatos modelius bei jų kaštus ir pasekmes.
Tolimesnių studijų galimybės: Trečios pakopos studijos
Profesinės veiklos galimybės: Studentai, baigę magistrantūros programą ir įgiję jungtinį magistro laipsnį, suteiktą visų konsorciumo universitetų, galės dirbti vidurinio ir aukštesnio lygio vadovu ligoninėse bei sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose, taip pat regioninėse ir nacionalinėse administracinėse institucijose.
Baigiamasis darbas ir (arba) baigiamieji egzaminai: Magistrantūros studijoms baigti studentai turės parengti baigiamąjį magistro darbą.
Egzaminavimo ir vertinimo nuostatai: Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Studijų mainų koordinatorius: Marija Veniūtė, M. K. Čiurlionio 21/27, Vilnius; Tel.: +370 5 2709250;
El. paštas: marija [dot] veniute [at] mf [dot] vu [dot] lt
Programos komiteto pirmininkas: Marija Veniūtė, M. K. Čiurlionio 21/27, Vilnius; Tel.: +370 5 2709250;
El. paštas: marija [dot] veniute [at] mf [dot] vu [dot] lt