Medicinos genetika

Studijų programos pavadinimas: Medicinos genetika
Valstybinis kodas: 621B93001
Studijų sritis: biomedicinos mokslai
Studijų kryptis (šaka): Medicinos genetika
Studijų pakopa: antrosios pakopos studijų
Studijų forma: nuolatinė
Studijų programos trukmė (metais): 2
Kreditai: 120
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: medicinos genetikos magistras
Kvalifikacijos lygmuo: 7
Studijų programos planas
(2011 m.):
Žiūrėti čia
Priėmimo sąlygos ir reikalavimai: NENURODYTA
Studijų programos tikslas: NENURODYTA
Pagrindiniai laukiami studijų rezultatai: NENURODYTA
Tolimesnių studijų galimybės: NENURODYTA
Profesinės veiklos galimybės: NENURODYTA
Baigiamasis darbas ir (arba) baigiamieji egzaminai: NENURODYTA
Egzaminavimo ir vertinimo nuostatai: Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Studijų mainų koordinatorius: NENURODYTA
Programos komiteto pirmininkas: Vaidutis Kučinskas, Santariškių g. 2, Vilnius; Tel.: +370 5 2365057;
El. paštas: vaidutis [dot] kucinskas [at] mf [dot] vu [dot] lt