Studijų skyrius

Vadovaujantis Vilniaus universiteto  Senato 2016 m. sausio 19 d. Nutarimo  Nr. S-2016-1-6 VI skirsnio „Mokslas ir studijos“ 53 punktu ”Pirmosios ir antrosios pakopos studijas koordinuoja ir administruoja KAP vadovo pavaduotojas, atsakingas už studijų organizavimą, bei KAP vadovui pavaldus Studijų skyrius” ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 2016 m. birželio mėn.  27 d. Tarybos posėdžio sprendimu (protokolo išrašas 2016-06-27 Nr. (1.1.) 150000-TP-5 (616)) nuo 2016 metų rugsėjo 1 dienos Vilniaus universiteto Medicinos fakultete įsteigtas Studijų skyrius.  
Darbuotojas Pareigos Veiklos sritys Priėmimo laikas Kontaktai
Jūratė Jankevičienė Studijų skyriaus vedėja Vientisųjų studijų programų koordinavimas; visų studijų programų studijų atnaujinimas; tęsimas; studijų keitimas; akademinės atostogos; studijų sutarčių nutraukimas; geriausiųjų eilės sudarymas, stipendijos, Erasmus+ programos rezultatų įskaitymas; laisvojo klausytojo sutarčių sudarymas. Pirmadieniais - ketvirtadieniais
9.30 – 14.00 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.
tel. 85 239 8703
el. paštas:
jurate [dot] jankeviciene [at] mf [dot] vu [dot] lt
kab. Nr. 117
M. K. Čiurlionio g. 21/27, Vilnius
Žymantas Žandaras

Vyriausiasis specialistas

Semestro tvarkaraščiai, sesijos tvarkaraščiai, auditorijų užimtumas, dėstytojų darbo krūvių apskaita. Pirmadieniais - penktadieniais
9.30 – 14.00 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.
tel. 85 239 8704
el. paštas:
zymantas [dot] zandaras [at] mf [dot] vu [dot] lt
kab. Nr. 114
M. K. Čiurlionio g. 21/27, Vilnius
Janina Karlienė Studijų koordinatorė Bakalauro ir magistrantūros studijų programų koordinavimas. Pirmadieniais - penktadieniais
9.30 – 14.00 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.
tel. 85 268 6965
el. paštas:
janina [dot] karliene [at] mf [dot] vu [dot] lt
kab. Nr. 114
M. K. Čiurlionio g. 21/27, Vilnius
Inga Kovienė Vyriausioji specialistė
Karjeros konsultantė
Prašymų priėmimas studijų klausimais, pažymų išdavimas studijų ir finansų klausimais, akademinių pažymų išdavimas, banko sąskaitų registravimas, praktikos sutarčių registravimas, studentų informavimas studijų klausimais. Pirmadieniais - penktadieniais
9.30 – 14.00 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.
tel. 85 268 6984
el. paštas:
inga [dot] koviene [at] mf [dot] vu [dot] lt
kab. Nr. 238
M. K. Čiurlionio g. 21/27, Vilnius
Justė Andrikonytė Tarptautinių studijų koordinatorė Vientisųjų studijų programų (užsienio kalba) koordinavimas, Erasmus+ praktika koordinavimas. Pirmadieniais - penktadieniais
9.30 – 14.00 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.
tel. 85 239 8721
el. paštas:
juste [dot] andrikonyte [at] mf [dot] vu [dot] lt
kab. Nr. 113
M. K. Čiurlionio g. 21/27, Vilnius
Miglė Trinkūnaitė  Tarptautinių studijų koordinatorė Tarptautiniai studentų ir personalo mainai, Erasmus+ programos atrankos, atvykstančių ir išvykstančių studentų pagal dalinę studijų programą  užsienio kalba (laisvieji klausytojai) koordinavimas. Pirmadieniais - penktadieniais
9.30 – 14.00 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.
tel. 85 239 8721
el. paštas:
migle [dot] trinkunaite [at] mf [dot] vu [dot] lt
kab. Nr. 113
M. K. Čiurlionio g. 21/27, Vilnius