Biomedicininio tyrimo ataskaita

Pasibaigus biomedicininiam tyrimui užsakovas, jo įgaliotas atstovas ir/ar pagrindinis tyrėjas
privalo:
  • Per 30 kalendorinių dienų raštu pranešti leidimą išdavusiai institucijai (LBEK ar RBTEK) apie tyrimo pabaigą;
  • Per 90 kalendorinių dienų pateikti tyrimo vykdymo ataskaitos santrauką.

Biomedicininio tyrimo ataskaitos santrauka

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018 01 31