Dokumentai leidimo papildymui GAUTI

Dokumentai išduoto leidimo papildymui (Tvarka patvirtinta SAM įsakymu Nr. V-2 (red. 2017-01-04)

Pagrindinis tyrėjas, užsakovas ar įgaliotas atstovas pateikia:

  1. Prašymą
  2. Dokumentus, kuriuose keičiasi informacija. Prašome siųsti dvi taisytų dokumentų versijas. Pirmoji, kurioje matytųsi taisymai,  antroji – švarraštis. Švarraščio dokumentams suteikite naują versijos numerį ir naują datą.
  3. Jeigu pageidaujama pratęsti tyrimo vykdymo laiką, prašome pateikti tarpinę ataskaitą
  4. Jeigu pageidaujama įtraukti naują tyrėją, prašome pateikti tyrėjo gyvenimo aprašymą CV

 

Prašome pateikti dvi dokumentų versijas: 1. Popierinius dokumentus su parašais (paliekami VRBTEK).  2. Elektroninius (.doc arba .pdf formatu - tik perkėlimui)

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018 12 04