DOKUMENTAI LEIDIMUI GAUTI

 

Taisyklės teikiamiems dokumentams (be išimčių):

 1. Visi dokumentai privalo būti užpildyti naudojant Lietuvos bioetikos komiteto (LBEK) patvirtintas formas įsakymas. įsakymas
 2. Dokumentai posėdžiui priimami tik po išankstinės patikros (2-3 d. prieš pateikimą, peržiūrima, ar teikiami dokumentai užpildyti visi ir tinkamai);
 3. Visi popieriniai dokumentai privalo būti pasirašyti. Prašome pateikti dvi dokumentų versijas: 1. Popierinius  (paliekami VRBTEK).  2. Elektronininius (.doc arba .pdf formatu - tik perkėlimui)

 

Teikiamų dokumentų sąrašas ir formos:

 1. Prašymas                                                                                                                                                                      
 2. Paraiška
 3. Biomedicininio tyrimo protokolas
 4. Biomedicininio tyrimo protokolo santrauka
 5. Informuoto asmens sutikimo forma  Rekomendacijos   IASF pateikimo, kai tiriamasis vaikas tvarka Įsakymas 
 6. Biomedicininio tyrimo etinio vertinimo anketa EVA 
 7. Tyrėjo gyvenimo aprašymas
 8. Draudimas (taikant intervencinius tyrimo metodus): Pagrindinio tyrėjo ir biomedicininių tyrimų užsakovo civilinės atsakomybės draudimo liudijimo kopija arba garantinis draudimo bendrovės raštas  ARBA Sveikatos priežiūros įstaigos civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimo sutarties kopija (jei šioje sutartyje yra numatytas žalos, galinčios atsirasti biomedicininių tyrimų, kuriuose dalyvaujantiems asmenims tyrimo tikslais taikomi intervenciniai tyrimo metodai  kelia tik nedidelį nepageidaujamą laikiną poveikį tiriamojo sveikatai, metu, atlyginimas ir jei sveikatos priežiūros įstaiga pati arba jos darbuotojas yra biomedicininio tyrimo užsakovas arba sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas yra tyrėjas tokiame biomedicininiame tyrime)

Biomedicinių tyrimų, kurių objektas medicinos dokumentai, atlikimo tvarka

Prašymas atleisti nuo informuoto asmens sutikimo formos (IASF).  Atleidimo kriterijai

Atsakymo ekspertams lydraštis

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018 12 27