Planiniai patikrinimai

Planinis patikrinimas – biomedicininių tyrimų etinės priežiūros tvarkos apraše nustatyta tvarka pagal planinių patikrinimų planą vykdomi veiksmai, kuriais tikrinama, kaip asmenys, atlikdami tyrimus, laikosi biomedicininių tyrimų etikos reikalavimų ir principų

Planinių patikrinimų planas – Lietuvos bioetikos komiteto (LBEK) direktoriaus ar regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto (RBTEK) pirmininko patvirtintas metinis planuojamų tikrinti tyrimų ir tyrimų centrų sąrašas;

Tyrimo pasirinkimo kriterijai:

 • nebuvo atliktas tyrimo patikrinimas;
 • tyrimas, kuriame tiriami pažeidžiamieji asmenys;
 • tyrimas, kuriame tiriamasis negauna įprastai taikomo gydymo;
 • yra Lietuvos bioetikos komiteto arba regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidimas atlikti biomedicininį tyrimą be rašytinio tiriamojo asmens sutikimo;
 • tiriamųjų asmenų įtraukimui į tyrimą naudojami reklaminiai skelbimai;
 • tyrime planuojamas didelis tiriamųjų asmenų skaičius;
 • atliekant tyrimą keičiami pagrindiniai tyrimo tikslai ir tyrimo trukmė;
 • administraciniai aspektai, galintys pakenkti tyrimo atlikimo kokybei (pvz., dažnai keičiami tyrimo centrai, tyrėjai).
 • tyrimo metu taikomi intervenciniai tyrimo metodai kelia riziką tiriamojo sveikatai;
 • tyrimo dokumentuose numatyta, kad asmuo ir kitas asmens sutikimą dalyvauti tyrime turintis teisę duoti asmuo gali būti informuojamas ir asmens sutikimas dalyvauti tyrime gali būti gaunamas įtraukus asmenį į biomedicininį tyrimą;
 • tyrimo vykdymui pritarta su pastabomis.

 

Lietuvos Bioetikos komiteto direktoriaus įsakymas „DĖL BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETINĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ (2012 m. spalio 29 d. Nr. V-19)

Lietuvos Bioetikos komiteto direktoriaus įsakymas „DĖL BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETINĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo (2017 m. spalio 20 d. Nr. V-35)

2018 m. planinių patikrinimų planas:


2017 m. planinių patikrinimų planas:


2016 m. planinių patikrinimų planas:


2015 m. planinių patikrinimų planas:


2014 m. planinių patikrinimų planas:


2013 m. planinių patikrinimų planas: