SVARBU

 

Leidimų studentų tiriamiesiems darbams išdavimo/neišdavimo tvarka

 

Taisyklės teikiamiems dokumentams:

  1. Visi dokumentai privalo būti užpildyti naudojant Lietuvos bioetikos komiteto (LBEK) patvirtintas formas (be jokių išimčių);
  2. Dokumentai posėdžiui priimami tik po išankstinės patikros (2-3 d. prieš pateikimą, peržiūrima, ar teikiami dokumentai užpildyti visi ir tinkamai);
  3. Visi popieriniai dokumentai privalo būti pasirašyti (be jokių išimčių). Prašome pateikti dvi dokumentų versijas: 1. Popierinius  (paliekami VRBTEK).  2. Elektronininius (.doc arba .pdf formatu - tik perkėlimui)

 

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 2016/679  BDAR   Turinys 

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) nebeatlieka biomedicininių tyrimų išankstinės patikros

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018 12 04