Rašai sisteminę apžvalgą?

Sisteminės apžvalgos rašymas yra metodologiškai griežtai apibrėžtas procesas, kuris turi minimalizuoti bet kokį šališkumą ir pateikti objektyviausią atsakymą į tam tikrą klinikinį klausimą. Todėl objektyvi sisteminė apžvalga reikalauja nustatyti konkretų klinikinį klausimą ir straipsnių atrankos kriterijus dar prieš pradedant literatūros paiešką. Detalią metodologinę informaciją apie sisteminės apžvalgos atlikimą galite rasti Cochrane Handbook for Systematic Reviews. Matematiniai ir statistiniai meta-analizės metodai gerai pristatomi M. Borenstein ‚Introduction to Meta-Analysis'. Trumpai aprošome sisteminės apžvalgos ir meta-analizės rašymo darbo eigą: 

1) Konkretaus klinikinio klausimo išsikėlimas

Literatūros skaitymas, ir patikrinimas, ar šis klausimas nėra atsakytas jau anksčiau atliktos sisteminės apžvalgos. Paviršutiniška klinikinių tyrimų apžvalga, norint patikrinti, ar yra medžiagos sisteminei apžvalgai atlikti.

2) Sisteminės apžvalgos protokolo sudarymas

Protokolas yra svarbiausia darbo dalis, nes protkolas reglamentuoja, kaip visa apžvalga bus atliekama: kodėl svarbu atsakyti būtent šį klinikinį klausimą, kur ir kaip bus vykdoma išplėstinė paieška, kokiais kriterijais vadovausitės, atrinkdami straipsnius analizei, kokius statistinius metodus naudosite efekto dydžiui, heterogeniškumui ir publikavimo šališkumui išmatuoti. Kadangi protokolas nustato visą darbo metodologiją, likusi sisteminės apžvalgos darbo dalis yra labiau mechaninė. Detaliausi ir metodologiškai geriausi sisteminių apžvalgų protokolų pavyzdžiai randami The Cochrane Library.

3) Susidaryti informacijos paieškos strategiją visoms paieškos duomenų bazėms

Detalią informaciją galite rasti Cochrane Handbook for Systematic Reviews.

4) Tikslinių tyrimų atranka iš visų paieškos rezultatų

Ji turi būti paraleliai vykdoma bent dviejų žmonių ir kiekvienas nesutapimas išsprendižiamas dialogo su trečiuoju asmeniu pagalba. Tyrimų atranka dažniausiai vykdoma trimis etapais:

1) Straipsnių atanka pagal pavadinimus
2) Straipsnių atranka perskaičius abstract
3) Pilno tyrimo skaitymas

5) Kritinis atrinktų tyrimų įvertinimas

Kiekvieno atrinkto tyrimo metodologinė kokybė turi būti kruopščiai išanalizuojama. Nuo analizės rezultatų priklauso, ar straipsnis atitinka protokolo nustatytus kriterijus. Vadovaujantis protokole numatytais kriterijais, straipsnis atmetamas arba įtraukiamas į tyrimą, o jo metodologiniai nuokrypiai sudokomentuojami sisteminės apžvalgos aprašyme.

6) Duomenų išrinkimas iš atsirinktų straipsnių į iš anksto susidarytą universalią formą

Vykdoma bent dviejų žmonių paraleliai. Visi nesutapimai išsprendžiami dialogo pagalba.

7) Duomenų meta-analizė, anksčiau pasirinktiems klausimams atsakyti

Statistinių programų pagalba, išanalizuojami duomenys, apskaičiuojamas tyrimų heterogeniškumas ir publikavimo šališkumas.

8) Rezultatų ir išvadų aprašymas

 

Suteikiame pagalbą sisteminės apžvalgos protokolo sudaryme, duomenų analizėje ir straipsnio recenzavime. Besikreipiantys autoriai turėtų būti susigalvoję svarbų neatsakytą klinikinį klausimą, šiuo klausimu išnagrinėję prieinamą mokslinę literatūrą ir parašę protokolą. Kreipkitės el. paštu ipmc [at] mf.vu.lt