Posėdžių protokolai

Mokslo metai: 2017-2018

2017.12.27 posėdis Nr. 14 (634)
2018.03.23 posėdis Nr. 2 (636)
2018.04.04 posėdis Nr. 3 (637)
1. Dėl Medicinos fakulteto 2017 metų veiklos ataskaitos
- Dekano ataskaita 2017
2. Dėl Medicinos fakulteto 2017 metų pajamų ir išlaidų metinės sąmatos įvykdymo ataskaitos
- MF 2017 m. finansinė ataskaita
3. Dėl Medicinos fakulteto 2018 metų pajamų ir išlaidų metinės sąmatos
4. Dėl 2018 m. priėmimo į rezidentūrą
- Bendrieji rezidentūros principai ir taisyklės 2018
5. Dėl Medicinos fakulteto vardinių stipendijų nuostatų
- MF vardinių stipendijų nuostatai
- MF vardinių stipendijų nuostatai priedas (pavyzdiniai VS nuostatai)
6. Dėl optometrijos studijų programos koncepcijos
7. Dėl Odontologijos studijų programos 2018 m. srauto studijų plano
- Odontologijos studiju programos tinklelis
8. Dėl Farmacijos studijų programos studijų plano pakeitimo
- Farmacijos studijų programos tinklelio pakeitimai 2015 srautui
- Farmacijos studijų programos tinklelio pakeitimai 2016 srautui
- Farmacijos studijų programos tinklelio pakeitimai 2017 srautui
- Farmacijos studijų programos tinklelio pakeitimai 2018 srautui
9. Dėl koeficientų paskaitms ir kitų auditorinio darbo formų užsiėmimams nustatymo
10. Dėl studijų kainų tvirtinimo
11. Dėl mokomosios knygos "Plaučių vėžio diagnostikos ir gydymo gairės"
12. Dėl mokomosios knygos "Bendroji chirurginė slauga"
13. Dėl mokomosios knygos "Rašto darbų rengimo metodika"
14. Dėl Fizinės medicinos ir Sporto medicinos rezidentūros studijų programų komiteto
15. Dėl kandidatūros pedagoginiam docento vardui gauti
16. Dėl MF biudžetinių temų užduočių 2018 metams plano koregavimo
2018.04.17 posėdis Nr. 4 (638)

Mokslo metai: 2018 - 2019

2019-01-09 posėdis Nr. 1 (649)