Ausų, nosies, gerklės ir akių ligų klinika

1940 metais Vilniaus Raudonojo Kryžiaus ligoninėje įkurtas Ausų, nosies ir gerklės ligų skyrius, o 1944 m. atkūrus Vilniaus universitetą, ANG katedrai pradėjo vadovauti P. Pakonaitis, asistente dirbo N. Adomaitienė. Katedra buvo įsikūrusi Respublikinėje Raudonojo Kryžiaus ligoninėje Žygimantų gatvėje, ausų, nosies, gerklės ligų skyrius turėjo 60 lovų. 1944-1968 metais P. Pakonaitis dėstė otorinolaringologijos kursą Vilniaus universitete studentams, gydytojams kursantams. Šis puikus specialistas daug operuodavo, pasižymėjo puikia operacine technika, tikslumu ir nors neturėjo mokslinių laipsnių visoje Lietuvoje buvo vadinamas profesoriumi.

1949 m. prie Ausų, nosies, gerklės ligų katedros prijungta ir akių ligų katedra. 1952 m. šios abi katedros buvo prijungtos prie fakultetinės chirurgijos katedros (vad. doc. K.Katilius), paliekant tik atskirą ORL ligų kursą. Taigi, P. Pakonaitis liko šio kurso vedėju. Vėliau fakultetinės chirurgijos katedra perorganizuota į II –os chirurgijos katedrą, kuriai vadovavo prof. A.Sučila. ANG kursui nuo 1967 - 1990 m. vadovavo doc. M. Sakalinskas.

Vilniaus Raudonojo Kryžiaus ligoninės Ausų nosies gerklės ligų skyrius 1983 metais buvo perkeltas į VUL „Santariškių klinikas“. Tuo metu ORL kursą Vilniaus universitete dėstė doc. M.Sakalinskas ir doc. R.Kašinskas.

1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, vykstant aukštųjų mokyklų reformai, klinikinės katedros reorganizuotos į klinikas. Vilniaus Universiteto Ausų, nosies, gerklės ligų klinikos vadovu buvo išrinktas doc. R.Kašinskas. Nuo 2002 m. klinika pervadinta į Ausų, nosies, gerklės ligų centrą.

Nuo 2007 metų Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Ausų, nosies, gerklės ir akių ligų klinikai vadovauja prof. E. Lesinskas. Klinikoje atliekamos šiuolaikinės otorinolaringologinės ir oftalmologinės chirurginės operacijos ir procedūros, nuolat diegiamos naujausios diagnostinės ir gydomosios procedūros.

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Ausų, nosies, gerklės ligų centrą sudaro ANG skyrius (30 lovų) ir Vaikų ANG skyrius (20 lovų), Vaikų klausos tyrimų poskyris, ambulatoriniai poskyriai. Centre kasmet atliekama apie 5000 operacijų, dirba 28 gydytojai, iš kurių 10 mokslo daktarų.