Sidebar

Naujienos

dekano rinkimai vizualas 2022

Skelbiamas konkursas Medicinos fakulteto dekano pareigoms užimti. Medicinos fakulteto dekaną iš akademinių šakinių padalinių ir kituose akademiniuose organizaciniuose padaliniuose iškeltų bei savo kandidatūrą išsikėlusių kandidatų, VU Statuto ir MF nuostatų nustatyta tvarka slaptu balsavimu renka fakulteto Taryba ir teikia skirti Rektoriui. Dekanu gali būti asmuo, atitinkantis kamieninio akademinio padalinio vadovui Vilniaus universiteto statute keliamus reikalavimus.

Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, turi iki 2022 metų rugsėjo 9 d., 15.00 val. asmeniškai arba registruotu paštu (elektroniniu paštu), arba per pasiuntinių paslaugų teikėjus pateikti Fakulteto rinkimų komisijai šiuos dokumentus lietuvių kalba:

1. Prašymą dalyvauti Viešame konkurse (Aprašo 2 priedas);

2. Užpildytą Pretendento duomenų anketą (Aprašo 3 priedas);

3. Užpildytą Pretendento deklaraciją dėl nepriekaištingos reputacijos ir interesų konflikto atskleidimo (Aprašo 4 priedas);

4. Pretendento veiklos, jį išrinkus Dekanu, programą (rekomenduojama apimtis – apie 2500 žodžių);

5. Pretendento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

6. Pretendento aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

7. Pretendentui suteiktą mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją;

8. Pretendento pedagoginę ir vadybinę patirtį patvirtinančius dokumentus (jų kopijas).

            Pastaba: 5-8 punktuose nurodytų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro arba įgalioto Fakulteto rinkimų komisijos nario.


Šiuos dokumentus teikiant elektroniniu paštu 1–3 punktuose nurodyti dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, o 5–8 punktuose nurodytų dokumentų kopijos pateikiamos skenuotos, originalius dokumentus arba notaro (arba įgalioto Fakulteto rinkimų komisijos nario) patvirtintas kopijas pateikiant Fakulteto rinkimų komisijai asmeniškai ne vėliau kaip iki 2022 metų rugsėjo 9 d., 15.00 val.

Viešas Tarybos posėdis, skirtas Kandidatams prisistatyti Fakulteto bendruomenei ir Tarybai įvyks 2022 metų rugsėjo 27 d., 13 val. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 144 auditorijoje adresu M. K. Čiurlionio g. 21 / 27, LT-03101 Vilnius.

Svarbiausi rinkimų proceso etapai, datos ir vieta:

  1. Medicinos fakulteto rinkimų komisijos įregistruotų kandidatų į Medicinos fakulteto dekanus sąrašo paskelbimas: 2022 m. rugsėjo 14 d. Medicinos fakulteto interneto tinklalapyje;
  2. Kandidatų agitacinės veiklos laikotarpis: nuo 2022 m. rugsėjo 15 iki 2022 m. rugsėjo 25 d.
  3. Kandidatų veiklos programos pristatymas Fakulteto bendruomenei ir Tarybai: 2022 metų rugsėjo 27 d., 13 val. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 144 auditorijoje;
  4. Medicinos fakulteto dekano(-ės) rinkimai (Tarybos narių balsavimas): Tarybos sprendimu gali vykti tą pačią arba kurią nors kitą dieną po viešo Tarybos posėdžio, skirto Kandidatams prisistatyti Fakulteto bendruomenei ir Tarybai;
  5. Dekano rinkimų rezultatų paskelbimas: ne vėliau kaip kitą darbo dieną po rinkimų Fakulteto interneto svetainėje.

Dekano pareigybės tarnybinis atlyginimas: 4094 Eur (neatskaičius mokesčių) bei papildomos priemokos ir premijos pagal Vilniaus universitete galiojančią atlygio sistemą.

Konkurse gali dalyvauti nepriekaištingos reputacijos asmenys, turintys mokslo daktaro laipsnį, pedagoginės ir vadybinės patirties, kadencijos pirmąją dieną dar nepasiekę įstatymų nustatytos pensinio amžiaus ribos. Kandidato į dekano pareigas veikla turi rodyti, kad jis suvokia Vilniaus universiteto misiją, puoselėja Vilniaus universiteto vertybes, yra motyvuotas rūpintis universiteto veiklos kokybe ir turi žinių, patirties bei gebėjimų, reikalingų dekano pareigoms vykdyti. Kandidatu į dekano pareigas gali būti Vilniaus universitete nedirbantis asmuo.
Kandidatuoti į dekano pareigas negali asmenys, dvi kadencijas iš eilės iki vykdomų rinkimų ėję Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekano pareigas.

Dekanas bus renkamas uždaro Tarybos posėdžio metu. Dėl posėdžio, skirto Dekanui išrinkti, laiko ir vietos, Taryba priims sprendimą viešame Tarybos posėdyje, skirtame Kandidatams prisistatyti Fakulteto bendruomenei ir Tarybai. Tarybos sprendimu Dekanui išrinkti skirtas uždaras Tarybos posėdis gali vykti tą pačią arba kurią nors kitą dieną po viešo Tarybos posėdžio, skirto Kandidatams prisistatyti Fakulteto bendruomenei ir Tarybai.

Dekano rinkimų rezultatai bus paskelbti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po rinkimų Fakulteto interneto svetainėje https://www.mf.vu.lt.

Pridedama:

Vilniaus universiteto statutas;

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto nuostatai;

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekano rinkimų tvarkos aprašas.


Jei kiltų klausimų, prašome kreiptis į Medicinos fakulteto rinkimų komisiją:

  • Arūnas Barkus (Komisijos pirmininkas)

M. K. Čiurlionio g. 21/27, Vilnius, 103 kab., tel. +370 656 05775, 2398713

el. paštas:

  • Alma Gaupšienė (Komisijos narė)

Santaros klinikos, Santariškių g. 2, Vilnius, F251 kab., tel. +370 600 40887,

el. paštas:

  • Tautvydas Petkus (Komisijos narys, studentų atstovas)

tel. +370 623 57003, el. paštas:

 

Fakultetas

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku