Sidebar

Baigiamieji darbai

Baigiamųjų darbų įkėlimas į informacinę sistemą:

 1. Baigiamojo darbo elektroninis failas PDF formatu įkeliamas į VU IS ir saugomas joje.
  STUDENTŲ RAŠTO DARBAI Į DUOMENŲ BAZĘ TURI BŪTI KELIAMI TIK PDF FORMATU. JEIGU RAŠTO DARBE YRA PRIEDŲ, JIE TURI BŪTI APJUNGTI KARTU SU PAGRINDINE RAŠTO DALIMI, T.Y. Į DUOMENŲ BAZĘ TURI BŪTI ĮKELIAMAS TIK VIENAS DOKUMENTAS (PRIEDAI NEGALI BŪTI KELIAMI KAIP ATSKIRI DOKUMENTAI).
  Baigiamojo darbo temos pavadinimai lietuvių ir anglų kalba tituliniame lape, turi sutapti su patvirtintu temos pavadinimu Dekano įsakyme.
  2. Studijuojantysis privalo patvirtinti VU IS, kad darbas yra parengtas savarankiškai, sąžiningai, užpildydamas Garantiją, kuri yra kartu su darbu įteikiama padaliniui (kuriame ginamas darbas).
  3. Baigiamąjį darbą, studijuojantysis įveda į VU IS, patvirtina Garantiją ir pateikia Padaliniui (kuriame ginamas darbas) ne vėliau, kaip paskutinę Padalinio (kuriame ginamas darbas) paskelbtą darbo pateikimo dieną, bet ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki atitinkamos studijų programos Baigiamųjų darbų gynimo pradžios.
  4. Pateiktas darbas Padaliniui (kuriame ginamas darbas) nedelsiant užregistruojamas.
  5. Embargo laikotarpis – laikino draudimo laikotarpis mėnesiais nuo Baigiamojo darbo apgynimo, kai ribojama vieša prieiga prie Baigiamojo darbo Elektroninio dokumento. Maksimali galima embargo laikotarpio trukmė Baigiamiesiems darbams yra 60 mėnesių. Sprendimą dėl embargo laikotarpio taikymo priima Komisija motyvuotu Studijuojančiojo prašymu.
  Dėl embargo, varnelė turi būti uždėta VU IS garantijoje. Jeigu prašoma embargo, turi būti VU IS nurodyta priežastis.
  Neįkėlus darbo į VU IS ir nepasirašius garantijos, neleidžiama gintis darbo.
  Apie baigiamųjų darbų, jų santraukų pateikimo Elektroninėje informacinėje sistemoje tvarką rasite:
  https://www.vu.lt/studijos/studentams/studijas-reglamentuojantys-dokumentai
  Jei neturite prisijungimo prie informacinės sistemos, Jums jį reikės susikurti patiems. Kaip tai padaryti parašyta VU interneto svetainėje https://id.vu.lt/idmgna/#!/

 

Baigiamųjų darbų temų pasirinkimas ir baigiamųjų darbo vadovų tvirtinimas

 • Visuomenės sveikatos baigiamųjų darbų temų pasirinkimas ir baigiamųjų darbo vadovų tvirtinimo tvarka:

Baigiamųjų darbų temas siūlo galimi Baigiamųjų darbų vadovai - dėstytojai arba mokslo darbuotojai. Studijuojantysis taip pat turi teisę siūlyti Baigiamojo darbo temą, kurią jis turi suderinti su galimu Baigiamojo darbo vadovu. Temų sąrašą aprobuoja ir viešai skelbia Visuomenės sveikatos katedros vedėjas. Temos skelbiamos iki liepos mėn. 1 d. Visuomenės sveikatos katedros interneto svetainėje. Temos pavadinimas darbo rašymo metu gali būti tikslinamas, tačiau darbo pavadinimas būtinai turi atitikti jo turinį.

Studijuojančiųjų pasirinktos ir suderintos Baigiamųjų darbų temos (nurodant Baigiamąjį darbą rašantį Studijuojantįjį ir Baigiamojo darbo vadovą) tvirtinamos Visuomenės sveikatos katedros posėdyje ne vėliau kaip septinto semestro 30 kalendorinę dieną, įforminant tai Visuomenės sveikatos katedros posėdžio protokolu. Baigiamojo darbo temą galima keisti tik  Katedros vedėjui leidus ir įforminant tai Visuomenės sveikatos katedros posėdžio protokolu.

 

Baigiamųjų darbų gynimo ir baigiamųjų egzaminų komisijos (įsakymai):

Ergoterapija_1; Ergoterapija_2

Kineziterapija

Visuomenės sveikata

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos