Š. m. spalio 4 - 6 d. Pėčo mieste (Vengrija) vykusioje Europos medicinos mokyklų asociacijos (angl. sutr. AMSE) generalinėje asamblėjoje buvo nutarta 2021 m. susitikimą organizuoti Lietuvos sostinėje...
Vilniaus universiteto Medicinos fakultete vyko seminaras-diskusija „Sveikatos stiprinimo darbe tinklas Lietuvoje: kuriuo keliu keliausime?“. Seminare dalyvavo profesinės sveikatos specialistai,...
Vilniaus universiteto (VU) Medicinos fakultetas (MF) visada, ne tik asmeniniu pavyzdžiu, propaguoja sveiką gyvenimo būdą, bet ir maloniai kviečia sportuoti visą akademinę bendruomenę, studentus,...
Kvietimas teikti paraiškas vizitui kelti Lietuvos MSI tyrėjų kompetenciją 2019 metais   Veiklos tikslas Padėti pritraukti patyrusius aukšto lygio užsienio mokslininkus atvykti ir vykdyti...
 Kvietimas teikti paraiškas vizitui į daktaro disertacijos gynimą 2019 metais   Veiklos tikslas Skatinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijas kviesti patyrusius mokslininkus iš...
Informuojame, kad išankstiniai egzaminai (ne egzaminų sesijos metu) bus galimi tik jei studentai yra išklausę visą dalyko kursą, t. y. yra išdėstytos visos paskaitos, pratybos, seminarai,...
VU Pažangumo eilės sudarymo ir taikymo tvarka PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Senato 2017 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. S-2017-7-14   LAIKINASIS VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ REITINGAVIMO PAGAL...